Przyczyna organizowania Przyczyna organizowania - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Przyczyna organizowania

Przyczyną organizowania — w sensie grupowania czynności i delegowania uprawnień — jest zakres zarządzania. Niewątpliwie, gdyby nie istniało tego rodzaju ograniczenie mogłyby istnieć niezorganizowane przedsiębiorstwa z jednym tylko !kierownikiem.

Zasada zakresu zarządzania. Liczba osób, którymi może sprawnie kie- lz Rezultaty tego przeglądu zostały opublikowane przez Ernesta Dale’a w pracy Planning and Developing the Company Organization Structure, ed. cif. Kryteria sprawnej organizacji omówione są na stronach 138 – 144.

Za materiały te autorzy wyrażają również wdzięczność L. Urwickowi, który przedstawił je w sposób jasny i głęboko przemyślany w czasie swojej wizyty na uniwersytecie kalifornijskim w Los Angeles wiosną roku 1953 oraz w roku 1957 w cyklu wykładów. rować jeden zwierzchnik jest ograniczona liczby tej nie da się wyraźnie określić, gdyż zależy ona od skomplikowanych powiązań zależnych od siebie pracowników oraz od umiejętności zarówno kierownika, jak i podwładnych.

Zasada ta wywołała dużo nieporozumień ze względu na chęć przekształcenia jej w prawo określające maksymalną dopuszczalną liczbę podwładnych. Stanowisko takie jest oczywiście błędne. Liczba podwładnych, którymi może sprawnie kierować jeden kierownik, może być mała lub duża w zależności od czynników zwiększających lub zmniejszających konieczność częstego nadzorowania. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że istnieje pewien zakres zarządzania, poza którym jednostka nie jest już w stanie zadowalająco sprawować swych funkcji 'kierowniczych. Jednak określenie dokładnych granic tego zakresu oraz podjęcie odpowiednich decyzji w celu jego poszerzenia oraz zmniejszenia liczby szczebli trzeba rozpatrywać osobno dla każdego przypadku z uwzględnieniem mających na to wpływ czynników.

Leave a Reply