PRZECIWWSKAZANIA POWOŁYWANIA KOMISJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZECIWWSKAZANIA POWOŁYWANIA KOMISJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

PRZECIWWSKAZANIA POWOŁYWANIA KOMISJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Zasadniczą przyczyną, powodującą że działalność komisji powoływanych w przedsiębiorstwach jest często przedmiotem krytyki, są koszty wynikające z ich niewłaściwego wyzyskania. Jak już omówiono uprzednio komisja jest narzędziem mającym zarówno dobre jak i złe strony. Kierownik powołujący w przedsiębiorstwie komisję musi zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw stosowania tego narzędzia, gdyż tylko wtedy będzie on w stanie osiągnąć korzyści z działalności komisji odrzucając wszystko to, co stanowi jej słabe strony.

Komisja na miejscu kierownika. Słabość komisji jako narzędzia zarządzania została już uprzednio omówiona. Mało jest funkcji zarządzania, które komisja mogłaby właściwie wykonywać. Przewodzenie jest z natury rzeczy sprawą indywidualną. Podejmowanie decyzji jeśli ma być sprawne, jasne, szybkie oraz w oparciu o niezaprzeczalną odpowiedzialność jest również bardziej efektywne, jeśli jest dokonywane jednoosobowo podobnie ma się rzecz z kierownikiem i kontrolą podwładnych. Dlatego też stosowanie komisji jako kierownika często może okazać się niefortunne, jeśli kryterium oceny działalności ma przyjąć za 'podstawę efektywność i wydajność zarządzania.

Należy jednak przyznać, że są przypadki, kiedy efektywność i wydajność zarządzania nie są sprawami zasadniczymi. Umieszczenie zbyt dużego zakresu uprawnień w rękach jednej osoby — szczególnie w rękach urzędnika państwowego — może mieć tak niebezpieczne następstwa, że sprawa wydajności staje się drugorzędna. Krytykując marnotrawstwo, powtarzanie się prac i ogólny brak wydajności w urzędach państwowych należałoby się najpierw zastanowić, czy nie lepiej kosztem tego zebezpieczyć się przed nadużywaniem uprawnień. Podobnie i w przedsiębiorstwach pewne decyzje mogą być bardzo ważne dla przedsiębiorstwa, a niebezpieczeństwo nadużywania uprawnień tak wielkie, że żadnej jednostce nie powinno się powierzać uprawnień do decyzji. Takie przypadki są jednak wyjątkowe.

Leave a Reply