PROPONOWANY PROGRAM OCENY KANDYDATÓW PROPONOWANY PROGRAM OCENY KANDYDATÓW - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

PROPONOWANY PROGRAM OCENY KANDYDATÓW

W poprzednim rozdziale wysunięto tezę, że nie ma ani standardowych stanowisk kierowniczych, ani wyodrębnionych cech charakterystycznych osobowości dobrych kierowników. W podsumowaniu przyjęto, że najbardziej skutecznym sposobem oceny kierowników jest analiza czynności kierowniczych i wydedukowanie na jej podstawie, co powinno charakteryzować kierownika mającego efektywnie wykonywać swą pracę. Proponowany w tym podrozdziale sposób oceny oparty jest na analizie najkorzystniejszego skupienia cech charakterystycznych potrzebnych kandydatom na stanowiska kierownicze.

Kierownicy podlegający ocenie. Program przeprowadzania oceny stosuje się do wszystkich kandydatów na stanowiska wymagające działalności !kierowniczej albo przed ich zatrudnieniem przez przedsiębiorstwo, albo przed awansowaniem ze stanowiśk niekierowniczych. Ponieważ celem jest wstępna ocena kandydata, program ten stosować można w odniesieniu do absolwentów szkół średnich zainteresowanych pracą kierowniczą, robotników wysuwanych na stanowiska brygadzistów i mistrzów oraz kandydatów z zewnątrz starających się o pracę w przedsiębiorstwie odpowiadającą ich poprzedniemu zajęciu.

Program ten nie obejmuje oceniania już sprawujących swe funkcje kierowników awansowanych na stanowiska kierownicze wyższego szczebla. Te problemy omówimy w dalszych rozdziałach.

Leave a Reply