PROBLEMY WYNAGRADZANIA KIEROWNIKÓW PROBLEMY WYNAGRADZANIA KIEROWNIKÓW - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

PROBLEMY WYNAGRADZANIA KIEROWNIKÓW

Wynagrodzenie finansowe jest ważnym czynnikiem służącym pozyskiwaniu i utrzymaniu w przedsiębiorstwie zdolnych kierowników. Jest to już wystarczającym powodem, aby zająć się przedyskutowaniem trudnego problemu płac kierowników. Przedsiębiorstwa, które chcą wypracować jakieś metody wynagradzania kierowników oraz zakłady, które przygotowują projekty struktury płac, powinny obiektywnie zastosować nowoczesne sposoby opracowywania planów płac, uwzględnić bodźce finansowe oraz wpływ różnych »rodzajów podatków na wynagrodzenie kierowników. <

Struktura płacy kieroumików. Aby zapewnić jednolitość i prawidłowość wzajemnych zależności różnych stanowisk i wyeliminować subiektywizm bardzo ważnym zadaniem każdego przedsiębiorstwa jest stworzenie właściwej struktury płac. Obecnie, gdy największe przedsiębiorstwa prowadzą zawodowi kierownicy często trzeba bronić wysokości ich pensji przed zarzutami ze strony akcjonariuszy lub administracji państwowej, Najskuteczniejszą obroną będzie uzasadnianie podstaw do danego wynagrodzenia. W tworzeniu prawidłowej struktury płac pomóc mogą pewne elementy, na przykład proporcje, poziom i rozpiętość12. Zasada proporcji odnosi się do wzajemnego stosunku między płacami poszczególnych kierowników w przedsiębiorstwach. ,

Wiele materiałów dla tego fragmentu zaczerpnięto z pracy A. Patten Current Practices in Executive Compensation, „Harvard Business Review”, t. 29, nr 1 (styczeń 1951), s. 56-64. Zob. również J. L. Rigby Paying the Management Man, „Personnel Sériés”, nr 148, New York 1952, American Management Association, s. 27 – 33.

Leave a Reply