Praca komisji musi być opłacalna Praca komisji musi być opłacalna - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Praca komisji musi być opłacalna

Drugim ważnym krokiem zmierzającym do sprawdzenia wyników pracy komisji jest kontrola wykonania jej zaleceń. Jeśli komisja powzięła jakąś decyzję, wykonanie jej powinno zostać skontrolowane, a raporty kontrolne powinny być przedkładane komisji. Jeśli komisja powołana jest w celu przedstawienia wniosków wyższemu kierownictwu, powinna być informowana o jakiejkolwiek akcji podjętej w następstwie ich akceptowania. Jeśli dyrektywy komisji nie zostaną wprowadzone w czyn, trzeba zawiadomić komisję o przyczynach tego. Jeżeli natomiast komisja powoływana jest po prostu jako forum dla dzielenia się pewnymi pomysłami, warto informować ją o ewentualnym wykorzystaniu wyników jej obrad dla celów przedsiębiorstwa.

Takie wiązanie wyników obrad komisji z działalnością przedsiębiorstwa ma duże znaczenie. Członkowie komisji widzą sens uczestniczenia w niej tylko wtedy, jeżeli ich wysiłki bywają urzeczywistnione. Staną się oni również bardziej kwalifikowanymi członkami komisji, jeżeli będą informowani o tym, jak wyniki ich obrad były wykorzystywane oraz jakie ewentualne zmiany zostały w toku wykonywania wprowadzone i dlaczego.

Praca komisji musi być opłacalna. Bardzo ważną sprawą jest stałe sprawdzanie, czy korzyści płynące dla przedsiębiorstwa w wyniku działalności komisji są współmierne do kosztów jej utrzymywania. Celem powoływania komisji jest uzyskanie dzięki pracy grupy czegoś, czego nie może osiągnąć jednostka. Czasami trudno jest określić te korzyści, szczególnie gdy przybierają one tak niematerialną formę jak: nastrój, podniesienie znaczenia jakiegoś stanowiska oraz szkolenie. Osoby odpowiedzialne za sprawne działanie przedsiębiorstwa nie mogą jednak nigdy zapominać o tym, że istnienie komisji jest uzasadnione tylko wtedy, gdy koszty jej egzystencji są co najmniej zrównoważone korzyściami materialnymi i niematerialnymi.

Leave a Reply