PRACA KIEROWNICZA PRACA KIEROWNICZA - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

PRACA KIEROWNICZA

Polityka kadrowa wchodzi w skład tych funkcji kierowania, które obejmują rekrutację, selekcję, szkolenie, awansowanie oraz zwalnianie personelu. Autorzy niniejszej pracy uważają politykę kadrową za jedno z najważniejszych zadań wszystkich kierowników od dyrektora naczelnego począwszy — do mistrza, od tych, którzy zajmują najwyższe stanowiska — do tych, którzy wykonują pracę kierowniczą na najniższym szczeblu.

Twierdzenie, że polityka kadrowa wchodzi w skład funkcji kierowniczych, jest lansowane stosunkowo od niedawna h Wielu autorów zakłada, że kierownicy po prostu są w przedsiębiorstwie2. Pod wpływem badań psychologów i socjologów oraz w związku z zainteresowaniem się przemysłowców tymi sprawami — kilku autorów zwróciło uwagę na dobór i szkolenie kierowników niższego szczebla3 pomijając fakt, czy działalność taka stanowi część funkcji kierownika.

Spośród autorów, którzy przyjęli ten punkt widzenia wymienić należy: F. C. Hoopera Management Survey, London 1948, Sir Isaac Pitman and Sons, Ltd. M. J. Doohera i V. Marquisa The Development of Executive Talent, New York 1952, American Management Association, oraz J. W. Riegela Executive Development, Ann Arbor, Mich. 1952, University of Michigan Press.

Leave a Reply