PRACA KIEROWNICZA CZ. II PRACA KIEROWNICZA CZ. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

PRACA KIEROWNICZA CZ. II

Do grupy tej należy zaliczyć H. S. Dennisona Organization Engineering, New York 1931, McGraw-Hill Book Company, Inc., J. R. Beishline’a Military Management for National Defense, Englewood Cliffs, N. J. 1950, Prentice-Hall, Inc,, R. C. Davisa The Fundamentals of Top Management, New York 1952, Harper and Brothers, R. T. Livingstona The Engineering of Organization and Management, New York 1949, McGraw-Hill Company, Inc., J. O. McKinseya Business Administration, Cincinnati 1924, South-Western Publishing Company, L. Gulicka, i L. Urwicka Papers on the Science of Administration, New York 1937, Institut of Public Administration, J, D. Mooneya The Principles of Organization (wyd. popr.), New York 1939, Harper and Brothers oraz M. C. Nilesa Middle Management, New York 1941, Harper and Brothers.

Autorzy zwracają uwagę na materiały szkoleniowe C. I. Barnarda Organization and Management, Cambridge, Mass 1949, Harvard University Press,

Ciągle zmieniające się warunki zewnętrzne, w których pracują kierownicy przedsiębiorstw powodują, że polityka personalna zaczyna nabierać wagi pozostałych funkcji kierowniczych. Wzrost wielkości przedsiębiorstw, Wzrost konkurencji, rozwój administracji państwowej i coraz większych związków zawodowych oraz zmiany w systemie informacji to podstawowe czynniki, powodujące stały wzrost zapotrzebowania na wysoko kwalifikowanych kierowników wyższego szczebla. Przedsiębiorstwa żadnego typu nie mogą sobie obecnie pozwalać na ryzyko zatrudniania przypadkowo dobranych kierowników. Najlepszym dowodem ważności spraw personalnych jest ilość czasu poświęconego na doskonalenie kadr i coraz większa liczba specjalistów zajmujących się wyszukiwaniem i szkoleniem kierowników. Jak stwierdził William B. Given junior, dyrektor naczelny American Brake Shoe Company4: „przyszłość każdego przedsiębiorstwa zależy bardziej od ludzi w nim zatrudnionych, niż od jakiegokolwiek innego elementu”.

Leave a Reply