POWODY TWORZENIA KOMISJI CZ. II POWODY TWORZENIA KOMISJI CZ. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

POWODY TWORZENIA KOMISJI CZ. II

Mimo to jedna z dobrych stron przeprowadzania grupowych dyskusji jest niemożliwa do osiągnięcia bez wspólnego spotkania jest nią pobudzenie do myślenia członków grupy przez wymianę pomysłów oraz krzyżowy ogień pytań cechujący spotkania komisji. Ta wymiana zdań jest szczególnie ważna w sferze zarządzania, gdyż prowadzi do wyjaśniania problemów oraz powstawania nowych pomysłów. Ze względu na to, że praca i zadania zarządzania polegają na realizowaniu celów poprzez ludzi, wielu kierowników doszło do wniosku, że przekazanie spraw polityki decyzji grupy prowadzi do lepszego zrozumienia problemu 5. W wielu pracach można spotkać opinię, że ocena zagadnienia przez grupę jest cenniejsza od oceny indywidualnej 6. .

Obawa przed delegowaniem zbyt dużego zakresu uprawnień. Rozwój i szerokie stosowanie komisji, czyli wieloosobowej formy kierowania w organizacji ma swoje źródło również w obawie przed delegowaniem zbyt dużego zakresu uprawnień jednej osobie. Ta obawa szczególnie wyraźna w administracji państwowej podyktowała autorom Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie tylko ustanowienie prawodawstwa dwuizbowego oraz wieloosobowego Sądu Najwyższego, lecz również i efektywny podział władzy rządowej pomiędzy Kongres, Sąd Najwyższy i Prezydenta. Ciekawą jest rzeczą, że pomimo obaiwy przed scentralizowaniem władzy, twórcy państwa amerykańskiego przekazali nadzór nad prawodawstwem jednemu naczelnemu kierownikowi, rozumiejąc, że tego s The Ansul Chemical Company, przedsiębiorstwo, które przeprowadzało eksperymenty w zarządzaniu przy pomocy grupy {mianowicie grupy dyrektorów składającej się z dyrektora naczelnego, z-cy do spraw zbytu, z-cy do spraw produkcji i z-cy do spraw finansowych), stwierdziło, że korzystne jest stosowanie komisji na szczycie przedsiębiorstwa rodzaju zadanie może być najsprawniej wykonywane przez jednego człowieka.

Leave a Reply