Porównanie opłacalności usług z zewnątrz z usługami własnymi Porównanie opłacalności usług z zewnątrz z usługami własnymi - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Porównanie opłacalności usług z zewnątrz z usługami własnymi

Do tej pory omawialiśmy problemy wewnętrzne związane z organizacją działalności usługowej. Rozważono wiele sposobów rozwiązania tych spraw podkreślając w każdym przypadku znaczenie uchwytnych i nieuchwytnych oszczędności i kontroli polityki przedsiębiorstwa. Oprócz omówionych jest jeszcze inne rozwiązanie, a mianowicie zakupienie usług od innego przedsiębiorstwa. Zdecydowanie się na wybór takiej możliwości wymaga dodatkowej analizy z punktu widzenia oszczędności, jakie można w ten sposób osiągnąć.

Czynniki brane pod uwagę przy analizie oszczędności możliwych do osiągnięcia w wypadku zakupu usług. Porównując koszty zakupu usług z kosztami usług własnych należy brać pod uwagę kilka wymiernych elementów kosztów5. Jednym z nich jest oszczędność kosztów bezpośredniego prowadzenia działalności usługowych koszty te nie występują przy zakupie usług od innego przedsiębiorstwa. W każdym przedsiębiorstwie można znaleźć dane obrazujące wysokość kosztów prowadzenia działalności usługowej w przeszłości lub też budżet projektowanej działalności usługowej dane te można porównać z ofertami przedsiębiorstw specjalizujących się w usługach. Porównanie takie pomoże wybrać korzystniejszą możliwość.

Jednym z czynników wpływających na wysokość kosztów bezpośrednich, o którym często się zapomina, jest wykonywanie usług przez dostawców urządzeń usługi te objęte są kontraktem i wkalkulowane w cenę urządzenia. Praktykę taką stosuje wielu producentów przy sprzedaży drogich maszyn tak więc koszt przeszkolenia pracowników mających obsługiwać urządzenia oraz koszt remontów powinno się pominąć przy kalkulowaniu kosztów usług bez względu na to, czy będą to usługi własne czy z zewnątrz.

Leave a Reply