PODSTAWY SPRAWNEJ ORGANIZACJI PODSTAWY SPRAWNEJ ORGANIZACJI - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

PODSTAWY SPRAWNEJ ORGANIZACJI

Mimo że nikt nie twierdzi, iż nauka o organizacji rozwinęła się tak, aby zasady jej stały się obowiązującymi prawami — jest rzeczą zaskakującą, że naukowcy zajmujący się zarządzaniem jednomyślnie stwierdzają, że istnieje pewna liczba podstawowych zasad organizacji. Te zasady są prawdami szeroko stosowanymi, chociaż ogólnikowy ich charakter i brak precyzji nie pozwalają na przekształcenie ich w prawa czysto naukowe. Są to raczej kryteria dobrej organizacji. Jak stwierdził Urwick, są one „początkiem, choć tylko początkiem, szerokiego potrą- , ktowania zadań administracji czy to w przedsiębiorstwach, czy w innych instytucjach” n.

Manufacturing and Industrial Engineering. s. 34. Praca ta składa się z serii sześciu wykładów Urwicka wygłoszonych przez niego na uniwersytecie w Toronto w roku 1951.

Management Association stwierdziło, że istnieje 9 podstawowych zasad najczęściej stosowanych w procesie organizowania 12> Zasady te uznaje wielu znakomitych uczonych z dziedziny zarządzania, a zwłaszcza Barnard, Fayol, Taylor, Dennison i Urwick. Warto zauważyć, że zasady głoszone przez tych teoretyków stanowią podstawę zarządzania w dobrze zorganizowanych amerykańskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Kryteria te, zmodyfikowane i uzupełnione, stanowią podstawę zasad zarządzania omówionych w poprzednich rozdziałach 13.

Leave a Reply