PODSTAWY SPRAWNEJ ORGANIZACJI CZ. II PODSTAWY SPRAWNEJ ORGANIZACJI CZ. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

PODSTAWY SPRAWNEJ ORGANIZACJI CZ. II

Aby podsumować najważniejsze zasady organizowania i uszeregować je w porządku logicznym, autorzy proponują następujące ich zgrupowanie: cel organizacji, jej przyczyna, struktura organizacji i proces organizowania. W innym ujęciu można powiedzieć, że osiągnięcie celu oganizacji jest jej podstawą, zakres zarządzania — przyczyną, uprawnienia — spoiwem, działalność w wydziałach — ramą, a efektywność — miarą. Cel organizacji. Cel organizacji streszcza się w następujących zasadach:

Zasada jedności celu. Struktura organizacyjna jako całość oraz każda jej komórka muszą przyczyniać się do osiągnięcia celu przedsiębiorstwa.

Zasada wydajności. Przedsiębiorstwo powinno osiągać swoje cele przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i niepożądanych konsekwencji.

W ten sposób efektywność organizacji polega — jak !podkreślił Barnard — na wyposażeniu jednostek stanowiących grupą w parzędzia organizacji dla osiągnięcia ich celów. Każdy wydział, oddział lub komórkę powinno się oceniać w świetle tego, w jakim stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celu. Sam jednak fakt, że organizacja może być efektywna w osiąganiu celów !przedsiębiorstwa i, że przyczynia ,się do tego każda komórka nie znaczy wcale, że jest ona efektywna. Poza tym obie zasady implikują istnienie określonego i rozumianego celu lub celów przedsiębiorstwa.

Leave a Reply