Podejście dyrektorów przedsiębiorstw do zagadnienia polityki awansowania Podejście dyrektorów przedsiębiorstw do zagadnienia polityki awansowania - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Podejście dyrektorów przedsiębiorstw do zagadnienia polityki awansowania

Jeśli rozważa się te sprawy w oderwaniu od konkretnych osób, nie ma specjalnych problemów oprócz tego, że większość pracowników zdecydowanie opowiada się za awansowaniem z wewnątrz przedsiębiorstwa. Wykluczenie kandydatów z zewnątrz ogranicza konkurencję o stanowiska kierownicze i daje personelowi przedsiębiorstwa monopol na obejmowanie tych stanowisk. Pracownicy przedsiębiorstwa zaczynają wątpić w słuszność tej polityki dopiero wtedy, gdy zetkną się z przypadkiem awansowania jednego z nich na coraz wyższe stanowiska. Można to odczuć na wszystkich szczeblach hierarchii organizacyjnej. Trudności w wybraniu dyrektora spośród kierowników działów zbytu, produkcji, finansów, czy produkcji lub też dziekana wydziału spośród grupy profesorów są tak poważne, że kierownicy przedsiębiorstw często łamią przyjęte zasady polityki awansowania z wewnątrz przedsiębiorstwa i wybierają osoby z zewnątrz.

Podejście dyrektorów przedsiębiorstw do zagadnienia polityki awansowania z wewnątrz przedsiębiorstwa uwarunkowane jest występowaniem podobnych sprzeczności interesów. Dla uspokojenia swoich mniej lub bardziej zdyscyplinowanych pracowników, niektóre przedsiębiorstwa odważnie ogłaszają, że stosują taką politykę, William B. Given, prezydent American Brake Shoe Company pisze na przykład: „w założeniach naszej polityki leży umożliwienie naszym pracownikom awansowania, gdy są wolne etaty. Jesteśmy zdania, że niewłaściwe w stosunku do naszych ludzi byłoby przyjmowanie kierownika z zewnątrz, chyba że nie mielibyśmy wśród swojego personelu osoby o odpowiednich kwalifikacjach”9. Jeszcze bardziej dobitnie podkreśla swoje stanowisko kierownictwo przedsiębiorstwa Sears, Roebuck and Company w informatorze wręczanym starającemu się o pracę w przedsiębiorstwie czytamy: „U Searsa polityka awansowania wewnątrz przedsiębiorstwa nie jest tylko fikcją czy sloganem. Jest ona faktem potwierdzonym pewnymi poczynaniami natury administracyjnej, gwarantującymi jej stosowanie”. Również General Petroleum Corporation stwierdza, że zgodnie z polityką kadrową przedsiębiorstwa awansuje się osoby na kierownicze stanowiska z zewnątrz przedsiębiorstwa, jeśli to jest tylko możliwe Proctor and Gamble zapewnia, że konsekwentnie stosuje politykę awansowania pracowników z wewnątrz przedsiębiorstwa.

Leave a Reply