PEWNE NIEBEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACYJNE PEWNE NIEBEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACYJNE - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

PEWNE NIEBEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACYJNE

Mimo że popełnia się wiele błędów w określaniu organizacji i w samej jej działalności, kilka z nich należy do tak powszechnie popełnianych, że wypada podkreślić je w .tym miejscu podsumowując w ten sposób tę część niniejszej pracy. Mimo że są one wszystkim znane, to jednak wciąż przeszkadzają wielu przedsiębiorstwom w ich działalności.

Beztroskie stosotoanie sztabu. Istnieje wiele ważnych powodów do zatrudniania asystentów sztabowych lub specjalistów, a nawet tworzenia z nich całych komórek, których zadaniem jest poradnictwo. Może tu jednak wyniknąć niebezpieczeństwo, że asystent lub specjalista sztabowy będzie — przy niewłaściwym ustawieniu pracy — podważał autorytet kierowników odpowiedzialnych za funkcję, w których spełnianiu ma im pomóc specjalista. Kierownik działu czy dyrektor odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem może przekazać swojemu sztabowi problem związany z polityką podległego mu odcinka, a następnie nieświadomie uznać, że .to posunięcie stanowi decyzję, podczas gdy nie zostały delegowane uprawnienia konieczne do jej podjęcia.

Podważanie autorytetu kierownictwa może się rozciągać na podległych kierowników liniowych. Należy się zawsze liczyć z niebezpieczeństwem, że kierownik wyższego szczebla otoczy się specjalistami sztabowymi i da się tak pochłonąć ich pracą, że nie zostanie mu czasu na kierowanie podwładnymi w linii. Czasami kierownik popełnia taki błąd, że przekazuje jakiś problem do rozwiązania swoim doradcom sztabowym, podczas gdy właściwsze byłoby przekazanie go kierownikom w linii z jednoczesnym delegowaniem odpowiednich uprawnień.

Leave a Reply