OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z TWORZENIA DZIAŁÓW USŁUGOWYCH OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z TWORZENIA DZIAŁÓW USŁUGOWYCH - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z TWORZENIA DZIAŁÓW USŁUGOWYCH

Kierownictwa przedsiębiorstw interesują się ciągle oszczędnościami płynącymi z wyodrębniania działów usługowych. Cechą charakterystyczną działalności usługowej jest to, że jej zależność z innymi komórkami oraz miejsce w całokształcie działalności przedsiębiorstwa nie są dokładnie ustalone. Okoliczności sprzyjające rozwojowi działalności usługowej mogą zmienić się radykalnie na niekorzyść, gdy w przedsiębiorstwie konieczne będzie wprowadzenie pewnych ograniczeń z powodu wojny, czy dostosowanie się do wahań rynku w okresie pokojowym, Przyczyną tych zmian może być również cykliczność działalności przedsiębiorstwa, ewolucyjne zmiany w sposobie wytwarzania wyrobów i w ich przeznaczeniu, a także zmiany w technologii produkcji czy przesunięcia organizacyjne w strukturze przedsiębiorstwa.

Koszty i korzyści wynikające z działalności usługowej. Obowiązkiem kierownika przedsiębiorstwa jest porównanie kosztów utrzymywania komórek usługowych z korzyściami wynikającymi z ich działalności oraz zadecydowanie czy modyfikacja zakresu działania i obowiązków działów usług będzie korzystna dla przedsiębiorstwa. ‘

Koszty wymierne i niewymierne. Koszty prowadzenia komórki usługowej trudno jest dokładnie wyliczyć. Dodatkowe trudności sprawia ekonomistom olbrzymia ilość elementów niewymiernych, takich jak: wadliwe przekazywanie informacji, opóźnienia, brak działania, a nawet zarozumialstwo. A elementy te też trzeba ocenić. Oddzielanie działalności usługowej od innych funkcji prowadzi nieuchronnie do niezrozumienia wzajemnych potrzeb. Działy księgowości zajmujące się głównie prowadzeniem zapisów, umożliwiających im sporządzanie sprawozdań o stanie finansowym przedsiębiorstwa i podatkach, zapominają często o konieczności informowania innych oddziałów o stanie kosztów. Sytuacje takie spotyka się bardzo często, a wynika to z niezrozumienia faktu, że zadaniem księgowości jest informowanie o stanie finansowym i podatkach dyrekcji zakładu, a także przekazywanie tych danych, w formie najbardziej przystępnej i użytecznej, innym oddziałom i ich kierownikom 4.

Leave a Reply