OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z TWORZENIA DZIAŁÓW USŁUGOWYCH CZ. II OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z TWORZENIA DZIAŁÓW USŁUGOWYCH CZ. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z TWORZENIA DZIAŁÓW USŁUGOWYCH CZ. II

Nie tylko działy księgowości mają kłopoty z przekazywaniem i otrzymywaniem informacji. Dział zażaleń żąda na przykład lepszego oświetlenia, a kierownik działu głównego lektryka twierdzi, iż pomiary wykazały, że obecne oświetlenie odpowiada normie. Innym przykładem może być niezgodność poglądów między kierownikiem kadr, który żąda uprawnień do angażowania komiwojażerów, a kierownikiem działu zbytu, który nie wierzy w słuszność takiego rozwiązania. W tych i w wielu innych podobnych sytuacjach, działy usługowe walczą o uznanie dla swych praw i działalności, podczas gdy wydziały liniowe wyrażają krytyczne opinie o wartości świadczonych przez nie usług.

W wyniku tworzenia działów usługowych dodatkowe koszty mogą pociągnąć za sobą opóźnienia w wykonywaniu danej czynności. Każdy kierownik przedsiębiorstwa wie, kiedy otrzymuje usługi złej jakości. Pamięta na przykład o opóźnieniach w dostarczaniu informacji o kosztach i informacji budżetowych, o braku w dziale kadr listy potencjalnych kandydatów do przyjęcia, czy też kłopotach, jakie spowodował dział konserwacji opóźniając naprawy urządzeń. Koszty tych opóźnień rzadko się wylicza, a mogą one być w ogóle niewymierne. Trzeba jednak brać je pod uwagę.

Wiele nieporozumień wynika z tego, że nie ustalono wcześniej, kto ma działać w pewnej określonej sytuacji. Zaniedbywanie ścisłego określenia obowiązków może być bardzo kosztowne i spowodować, że jakaś praca nie będzie wykonywana, ponieważ nikt w przedsiębiorstwie nie wie, kto ma ją podjąć przypomina to sytuację dwóch graczy, z których żaden nie odbija piłki bo sądzi, że przeznaczona była dla tego drugiego. Zdarza się nieraz przy rekrutacji personelu, że przyjmuje się na dane stanowisko nieodpowiedniego człowieka, gdyż dział liniowy był przekonany, że kadry sprawdziły jego kwalifikacje, a dział kadr sądził, że zrobił to dział liniowy. Kierownik produkcji może mieć pretensje do działu konserwacji, że nie zainteresował się obsługą nowej maszyny, podczas gdy w budżecie działu konserwacji tego nie przewidziano, gdyż jej dostawca zastrzegł sobie dokonywanie okresowych przeglądów.

Leave a Reply