OSIĄGANIE WŁAŚCIWEGO STOPNIA CENTRALIZACJI CZ. II OSIĄGANIE WŁAŚCIWEGO STOPNIA CENTRALIZACJI CZ. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

OSIĄGANIE WŁAŚCIWEGO STOPNIA CENTRALIZACJI CZ. II

Nie można napisać podręcznika, który wskazywałby, w jaki sposób należy decentralizować władzę lub też kiedy należy ją zatrzymać jest jednak kilka reguł, które mogą być stosowane z pewną szansą powodzenia. Jejlną z nich jest umiejętność organizowania i określania na piśmie obowiązków każdego kierownika, jego stopnia uprawnień oraz odpowiedzialności. Treść tego musi być jasna i podana do publicznej wiadomości, aby była znana i zrozumiana przez wszystkich pracowników. Określenie zakresu uprawnień pomaga w łagodzeniu nieporozu mień, wynikających z przekraczania zakresu uprawnień poszczególnych kierowników.

Innym ważnym czynnikiem jest przykład płynący z góry — od szczytu drabiny zarządzania. Jak już mówiono, poziom reprezentowany przez kierownictwo przedsiębiorstwa oraz sposób korzystania przez nich z uprawnień, wpływa na atmosferę i poziom zachowania się pracowników. W każdym przedsiębiorstwie bez względu na jego wielkość są ludzie sięgający po władzę, zagarniający uprawnienia przypisane innym — oraz osoby nie potrafiące się przed takimi ludźmi obronić. Księgi służb są często przedmiotem względnie swobodnej interpretacji, a zawarte w nich przepisy są różnie odczytywane w zależności od atmosfery panującej w przedsiębiorstwie. Pomimo swojej użyteczności praktyka różnorodnej interpretacji ksiąg służb powinna być ostrzeżeniem dla dyrekcji, że najbardziej skutecznym sposobem uzyskania pożądanego stopnia centralizacji jest wychowanie podległych kierowników, zapoznanie ich z uprawnieniami innych oraz wyrabianie w nich zarówno inicjatywy, jak i umiaru.

Leave a Reply