Opóźnienia w podejmowaniu decyzji Opóźnienia w podejmowaniu decyzji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Opóźnienia w podejmowaniu decyzji

Spedytor pewnego dużego amerykańskiego przedsiębiorstwa transportu kolejowego zauważył możliwość osiągnięcia dużych zysków na transporcie koni wyścigowych pod warunkiem, że byłyby one przewożone w specjalnych wagonach doczepianych do ekspresów osobowych. Właścicielom koni zależało nie tyle na wysokości kosztu, ile na sprawności transportu. Ponieważ jednak przedsiębiorstwo nie miało ustalonej procedury dla tego rodzaju usług, kierownik lokalnej placówki nie chciał podejmować decyzji i powodować zakłóceń w ruchu pociągów pasażerskich. Propozycja musiała być więc przedyskutowana z kierownikami ruchu na szczeblu regionalnym, a następnie przesłana przez wszystkie szczeble aż do tego punktu, w którym decyzja mogła być podjęta. W tym konkretnym przypadku punktem tym był naczelny dyrektor przedsiębiorstwa! Jako przeciwstawienie można tutaj przytoczyć przykład sprawnego i szybkiego podjęcia decyzji przez kierownika przedsiębior- stwa transportu kołowego, które w ten sposób zdobyło klientów kosztem przedsiębiorstwa kolejowego.

Opóźnienia w podejmowaniu decyzji wynikające z konieczności konsultowania się z większą ilością specjalistów i kierowników są dla dużego przedsiębiorstwa bardzo kosztowne. W celu obniżenia kosztów duże przedsiębiorstwo musi decentralizować władzę w jak największym stopniu. Duże przedsiębiorstwo, które szczyci się decentralizacją podejmowania decyzji wykazuje zrozumienie tej nieuchronnej konieczności rozmiary decentralizacji i efektywność z jaką ona działa mogą się bardzo różnić w poszczególnych przedsiębiorstwach, a głównie zależy ona od efektywności zarządzania przedsiębiorstwem.

Leave a Reply