Opieranie się na pobieżnej ocenie grupowej Opieranie się na pobieżnej ocenie grupowej - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Opieranie się na pobieżnej ocenie grupowej

Nie ulega kwestii, że przeprowadzany w ten sposób wywiad dostarczyć może więcej informacji niż rozmowa na przypadkowe tematy. Nawet tak przeprowadzony wywiad może jednak nie dać zadowalających wyników. Po pierwsze dlatego, że przeprowadzenie go wymaga odpowiedniego przeszkolenia osób wytypowanych do badania kandydatów. Nie rodzą się one bowiem z takimi umiejętnościami. Konieczne jest więc, aby rozwinąć w nich wiedzę i umiejętności stawiania odpowiednich pytań, umiejętność właściwej interpretacji tych pytań oraz oceny uzyskanych informacji. Po drugie, mogą wystąpić trudności przy przekazywaniu dalej uzyskanych informacji. Nawet dobrze zaplanowany wywiad może być przeprowadzony tak, że nie otrzyma się pożądanych informacji. Nie bez znaczenia jest więc problem opracowania pewnej metodologii, która pozwoli usystematyzować informacje w pewną logiczną całość.

Opieranie się na pobieżnej ocenie grupowej. Często stosuje się w przedsiębiorstwach ocenianie kandydatów na kierowników przez grupę. Wychodzi się przy tym z założenia, że grupa powinna ocenić, czy kandydat nadaje się na określone stanowisko. Dlatego też w pewnych urzędach administracji państwowej czy w przedsiębiorstwach sporządza się listy odpowiednich kierowników, 'którzy mogą wygospodarować czas na przeprowadzenie wywiadu z kandydatem. Każdy z tych kierowników informuje kandydata o swoim zakresie działania, zasięga informacji o przeszłości i charakterze potencjalnego pracownika oraz wyciąga z tego pewne wnioski o jego ewentualnej przydatności. Opinie te są następnie przekazywane osobie, która zaprosiła kandydata na rozmowę i osoba ta podejmuje działanie zgodnie z ocenami.

Leave a Reply