Ograniczenia w dokonywaniu oceny Ograniczenia w dokonywaniu oceny - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Ograniczenia w dokonywaniu oceny

Kto powinien oceniać. W następnym paragrafie omówimy szczegółowo sprawy związane z organizacją programu doskonalenia kadr kierowniczych. Pracownik wyznaczony do kierowania wykonaniem programu będzie się nadawał również do przeprowadzenia wstępnej oceny. Pracownik taki może się nawet specjalizować w kierowaniu wykonywaniem programu. W średnich i małych przedsiębiorstwach działalność taka nie wymaga nawet, aby całkowicie poświęciła się jej jedna osoba. Rolę tę spełniać może kierownik produkcji, zbytu, finansów czy działu technicznego lub też zastępca naczelnego dyrektora. Musi to być jednak osoba o odpowiednim prestiżu, ciesząca się zaufaniem dyrekcji przedsiębiorstwa, mogąca liczyć na poparcie dyrekcji, osoba doświadczona i rozsądna, znająca zasady zarządzania oraz cechy, które ułatwiają tę działalność.

Ograniczenia w dokonywaniu oceny. Omówione w tym paragrafie metody oceny mają swoje słabe strony. Ważne jest, aby znać te słabe strony równie dobrze jak korzyści, jakie mogą wyniknąć z realizacji proponowanego programu. Tylko w ten sposób można właściwie ocenić jego wartość.

Najbardziej niebezpieczne może być wytypowanie do oceniania kandydatów nieodpowiedniego człowieka. Może on nie mieć odpowiednich umiejętności potrzebnych dla prawidłowego przeprowadzania wywiadu ze względu na brak doświadczenia, brak pewnych cech osobistych lub też nie potrafi znaleźć związków między celem, do którego dąży kandydat, a celami przedsiębiorstwa. Może nie znać najnowszych technik przeprowadzania wywiadów lub może być niedbały. Może również, obciążony innymi obowiązkami, odrywać się od rozmowy z kandydatem dla załatwienia bieżących spraw i w ten sposób umknąć mogą jego uwadze jakieś ważne cechy badanej osoby. Może wreszcie nie być w stanie pozyskać współpracy innych kierowników dla oceny cech osobistych kandydata. W tym ostatnim przypadku może zabraknąć wystarczającej ilości ocen innych kierowników, a kandydat niepotrzebnie straci czas.

Leave a Reply