Ogólne zmiany warunków pracy Ogólne zmiany warunków pracy - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Ogólne zmiany warunków pracy

Podobnie ogólne zmiany warunków pracy, np. nowatorstwo, odkrycia i temu podobne czynniki mogą radykalnie zmienić kryteria oceny poszczególnych stanowisk. Należy zwrócić uwagę na przykład na różnice w ocenie stanowiska naczelnego inżyniera w fabryce urządzeń elektronicznych i w przędzalni bawełny, dewaluację umiejętności szybkiego liczenia wskutek rozwoju produkcji maszyn liczących, stosunkowy spadek wartości wykształcenia jako jednego ze składników kwalifikacji, ponieważ większość osób na stanowiskach kierowniczych tak czy inaczej ma obecnie potrzebne wykształcenie oraz zmniejszenie ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji ze względu na zatrudnianie w przedsiębiorstwie ekspertów sztabowych.

Ponieważ problem dotyczy ilości kandydatów do przyjęcia w roku następnym, trzeba uwzględnić wszelkie możliwe do przewidzenia zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Sprawa ta wymaga zrewidowania opracowanych przez kierownictwo planów dotyczących rozwoju lub zmniejszenia zakresu działalności przedsiębiorstwa oraz przydzielenia planowych zadań poszczególnym stanowiskom kierowniczym, z uwzględnieniem ich ilości w roku następnym. Zastosowanie jeszcze wskaźnika płynności kadr umożliwi stosunkowo dokładne określenie zmian na stanowiskach kierowniczych w następnym roku.

Leave a Reply