ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POLITYKĘ PERSONALNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POLITYKĘ PERSONALNĄ - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POLITYKĘ PERSONALNĄ

Szkolenie następcy jest dla kierownika takim samym obowiązkiem jak organizowanie przedsiębiorstwa czy wydziału, kierowanie podległym personelem, opracowywanie planów i programów zapewniających osiąganie celów grupy, czy kontrola stwierdzająca stopień wykonania założonych planem wskaźników. Jeśli w przedsiębiorstwie nie ma kadry kierowniczej na odpowiednim poziomie, należy się spodziewać, że po pewnym czasie podupadnie ono, a może nawet trzeba będzie je zlikwidować. Uwaga, jaką dyrekcja przedsiębiorstwa poświęca doskonaleniu kierowników, jest kosztem ponoszonym w teraźniejszości w celu zapewnienia przedsiębiorstwu prosperowania w przyszłości.

Próbą właściwego podejścia do polityki kadrowej jest tworzenie działów personalnych. Rozwiązanie takie jest ponętne dla tych dyrektorów, którzy starają się przerzucić tę trudną funkcję na któregoś ze swoich podwładnych. Uważne przestudiowanie tego problemu wskazuje jednak na fakt, że ani dział personalny, ani żadna komórka, której zostałyby przydzielone sprawy personalne — nie są powołane do wykonywania tej funkcji. Doskonalenie przyszłych kierowników nie może stać się zrutynizowaną funkcją działu personalnego kierowanie doskonaleniem przyszłych kadr kierowniczych powinno należeć do naczelnego kierownictwa. Dobór osób, które mają być szkolone jest sprawą tak ważną, ma tak wielki wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa i wymaga tak specjalnych kwalifikacji od osób typujących, że trudno jest powierzyć tę funkcję komuś spoza dyrekcji.

Nie rozwiązałoby problemu i to, gdyby każdy kierownik został obciążony sprawami rekrutacji oraz wyborem i szkoleniem swojego następcy. Poszczególni kierownicy nie mają czasu, możliwości, ani też kwalifikacji, aby we właściwy sposób wywiązać się z takiej funkcji. Uzależnienie awansu kierowników od typowania i przeszkolenia następców może być ważnym bodźcem do współpracy pewnej choćby liczby kierowników w realizacji ogólnego programu dotyczącego spraw personalnych. Powinno się to jednak traktować wyłącznie jako sposób wywarcia nacisku na kierowników, a nie jako drogę do rozwiązania problemów personalnych.

Leave a Reply