OCENA, DOBÓR I AWANSOWANIE KIEROWNIKÓW OCENA, DOBÓR I AWANSOWANIE KIEROWNIKÓW - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

OCENA, DOBÓR I AWANSOWANIE KIEROWNIKÓW

Jeśli kierownictwo przedsiębiorstwa potrafiło wprowadzić w czyn politykę rekrutacji, oceny, doboru oraz kwalifikowania kandydatów na stanowiska kierownicze, można powiedzieć, że zrobiło ono duży krok naprzód w dostosowaniu się do nowoczesnych wymagań. Wynika z tego, że uwzględniono ryzyko wynikające z przypadkowego naboru oraz zatrudniania kierowników z przedsiębiorstw konkurencyjnych i że stwierdzono, że ryzyko to jest zbyt niebezpieczne. Z drugiej strony skonstatowano, że systematyczny dobór i doskonalenie kierowników daje w efekcie pozytywne rezultaty.

Mimo że systemy i sposoby omawiane w tym rozdziale potraktowane są z punktu widzenia efektywności programu oceny, doboru i awansowania pracowników będącego częścią składową planu kadrowego, będą one użyteczne również dla celów oceny. Istnieje zasadnicza różnica między informacjami potrzebnymi w celu awansowania kogoś, a informacjami służącymi do oceny, mimo że oba cele mogą mieć wiele punktów stycznych. W przypadku oceny wyłącznym przedmiotem uwagi jest jakość pracy kierownika na określonym stanowisku. Wnioski wyciągnięte z tej oceny stanowią podstawę do udzielania podwyżek płac w granicach przyjętych dla danego stanowiska. Analiza dla celów awansowania kogoś obejmuje szerszy zakres spraw. Zawiera ona zarówno dane mające wpływ na podwyżki płac związane z osobistymi osiągnięciami, jak również ocenę, czy kierownik nadaje się do dalszego doskonalenia. W praktyce niektóre przedsiębiorstwa stosują jednolite sposoby oceny dla rozmaitych celów, podczas gdy inne przedsiębiorstwa starają się te sposoby różnicować.

Leave a Reply