OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH CZ. III OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH CZ. III - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH CZ. III

Pośród innych ważnych obowiązków członków rad nadzorczych wymienić należy te, które wynikają z ustawy o akcjach z roku 1933 i z ustawy o sprzedaży akcji z roku 1934, a dotyczą udzielania pełnej informacji. Na podstawie tej pierwszej ustawy spółka (z wyjątkiem przedsiębiorstw wyłączonych) wypuszczająca na rynek nowe akcje musi złożyć oświadczenie w komisji do spraw akcji i giełdy (Securities Exchange Commission). Oświadczenie to i dołączony prospekt musi zawierać wyczerpujące informacje dotyczące finansów, działalności oraz kierownictwa przedsiębiorstwa. Jeśli oświadczenie to zawierałoby nieprawdziwe dane odnoszące się do ważnych faktów, gdyby pomijało jakiekolwiek podstawowe fakty lub pomijało takie informacje, których ukrycie wprowadzałoby w błąd — członkowie rady nadzorczej oraz inne osoby związane ze spółką ponoszą odpowiedzialność za straty, na które narażeni zostali pierwotni i następni nabywcy akcji u. Muszą oni wówczas pokryć straty, jeśli w rozumieniu prawa nie udostępniono powszechnie pełnych informacji, bez względu na to, czy nabywca zapoznał się czy nie, z treścią oświadczenia.

Przepisy odnośnie udostępniania pełnej informacji wynikające z Securities Act, a stosowane do nowo wydawanych akcji, działają także w odniesieniu do akcji będących już przedmiotem obiegu w myśl ustawy pod nazwą Securities Exchange Act. Wszystkie spółki, których akcje są przedmiotem obrotu giełdowego, są zobowiązane do składania okresowych oświadczeń na. giełdzie oraz w komisji, podając szczegóły dotyczące stanu finansów, działalności i kierowania, podobnie jak przy wypuszczaniu na rynek nowych akcji. Odpowiedzialność cywilna za fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenia jest podobna, choć może nie tak daleko idąca jak w przypadku emisji nowych akcji. Nabywca musi bowiem w myśl tych praw udowodnić, że zakupując akcje przedsiębiorstwa opierał się na fałszywym lub wprowadzającym w błąd oświadczeniu spółki.

Leave a Reply