Obawa przed delegowaniem Obawa przed delegowaniem - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Obawa przed delegowaniem

Obawa przed delegowaniem jednostce zbyt dużego zakresu uprawnień daje się zauważyć na wszystkich szczeblach i we wszystkich dziedzinach administracji państwowej, czego dowodem są liczne rady, komisje i inne komórki. Sytuację taką można spotkać również w organizacjach naukowych nie ograniczających swobód jednostki oraz w organizacjach typu charytatywnego i religijnego. W tych ostatnich jednakże akcentowanie przez członków kościoła kanonów wiary, przesądziło o koncentracji olbrzymiej władzy w jednym człowieku, jak np. w kościele rzymsko-katolickim. W różnych sektach protestanckich tendencja ta jest słabsza, a biskupi i inni przywódcy są na ogół silnie ograniczeni w swojej władzy przez komisje, które dyktują politykę sekty.

Delegowanie zbyt dużego zakresu uprawnień jest o wiele mniej groźne w przedsiębiorstwach przemysłowych niż w innych rodzajach organizacji. Powodem tego jest fakt, że przedsiębiorstwa rozwijały się początkowo z na ogół małych instytucji będących własnością prywatną, co z kolei powodowało całkowite skomasowanie władzy w rękach właściciela robotnicy broniąc się przed nadużywaniem władzy mogli przechodzić z jednego przedsiębiorstwa do innego wreszcie wzrastające znaczenie efektywności spowodowało uprzywilejowanie jednoosobowego kierownictwa. Jednocześnie tradycyjnie już w przemyśle działająca rada nadzorcza jako grupa kierująca wielkim przedsiębiorstwem ma swoje źródło w pewnym stopniu w obawie właścicieli przed delegowaniem nadmiernego zakresu uprawnień jednemu dyrektorowi naczelnemu.

Leave a Reply