NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE KIEROWNIKÓW NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE KIEROWNIKÓW - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE KIEROWNIKÓW

Jakich kwalifikacji należy wymagać od potencjalnych kandydatów na kierowników? Pytanie to przez kilkadziesiąt lat intrygowało zarówno przedsiębiorców, jak i naukowców. Jedna z metod stosowanych w wykrywaniu cech niezbędnych dla pełnienia funkcji kierowniczych polega na poddaniu analizie pewnej liczby osób wykonujących funkcje kierownicze i wyodrębnieniu wspólnych cech. W stosowaniu tej metody napotkano jednak wiele trudności: brak sprecyzowanej terminologii, fakt, że badacze nie byli w stanie tak samo określić wynajdywanych cech wspólnych kierownikom oraz to, że nie udało się zmierzyć, w jakim .stopniu poszczególne cechy wpływają na wydajność pracy kierownika. Jedynym wnioskiem, jaki dało się wyciągnąć z tych badań, było stwierdzenie, że kierownicy różnią się od siebie.

A jednak wyniki tych badań okazały się bardzo ważne, gdyż wykazały, że nie istnieje żaden typ kierownika. Kierownicy różnią się między sobą tak samo, jak różnią się od osób nie zajmujących stanowisk kierowniczych. Kojarzenie cech osobowości kierowników z najróżnorodniejszymi warunkami, w jakich pracują, byłoby niezwykle skomplikowane. Oczywiście stwierdzenie, że problem jest złożony, nie wyjaśnia w pełni trudności z dokonywaniem selekcji cech kierowników, określa tylko, w jakim stopniu utrudnia to ustalenie obiektywnych mierników.

Osoby odpowiedzialne za wytypowanie potencjalnych kierowników mogłyby działać w sposób właściwy, gdyby wiedziały: 1) jakich cech należy wymagać od kierownika 2) w jakim stopniu są one potrzebne 3) jakie kombinacje cech są pożądane i w jakich proporcjach 4) jak rozpoznać te cechy u badanych kandydatów. Zastosowanie metody indukcji w badaniu tego problemu nie dało owoców i w praktyce raczej nie zda ona egzaminu ze względu na specyfikę stanowiska kierowniczego.

Leave a Reply