NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE KIEROWNIKÓW CZ. II NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE KIEROWNIKÓW CZ. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE KIEROWNIKÓW CZ. II

Zasady określania kwalifikacji kierowników. Powszechnie uważa się, że kwalifikacje kierowników można określić na podstawie znajo- mości istoty stanowiska kierowniczego. Dokładna znajomość istoty funkcji kierowniczych oraz warunków, w jakich się je wykonuje, może pomóc w wyodrębnieniu pewnych cech pomagających kierownikowi w osiągnięciu odpowiedniej wydajności. Wiadomo, że doświadczeni dyrektorzy stosują tego rodzaju kryteria oceny kandydatów na stanowiska kierownicze. Na ocenę taką składają się:

– 1) znajomość pracy kierowniczej

– 2) własne zdanie o kwalifikacjach potrzebnych kierownikowi 3) umiejętność rozpoznania tych kwalifikacji u kandydatów na kierowników. Mimo że trudności natury semantycznej mogą spowodować wystąpienie wielu niejasności, można wyodrębnić różnice między cechami ludzi, którzy wydają się być kandydatami na dobrych kierowników, a wymaganiami wynikającymi z analizy pracy kierowniczej. Pierwsze zatem wynikają z analizy osób, drugie z analizy pracy.

Znajomość pracy kierownika nie byłaby pełna 'bez rozumienia funk. cji zarządzania. Kandydaci na kierowników powinni znać charakter działalności, której będzie się od nich wymagać. Wiedza taka może być zupełnie teoretyczna u niedoświadczonych absolwentów uniwersytetów, lecz gdy stają się już oni kandydatami na stanowiska kierownicze średniego lub wyższego szczebla, nie można tolerować niejasności w precyzowaniu zadań. W dobrze kierowanych przedsiębiorstwach takie funkcje jak: organizowanie, planowanie, kontrola, polityka kadrowa i kierowanie muszą być dokładnie określone.

Leave a Reply