Niewłaściwe stosowanie metod oceny Niewłaściwe stosowanie metod oceny - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Niewłaściwe stosowanie metod oceny

Mimo że głęboko wierzą w słuszność swojego sposobu oceny, dyrektorzy tacy w gruncie rzeczy są ofiarami fałszywych poglądów. W sytuacji kiedy wszystko wskazuje na to, że proces oceniania komplikuje się coraz bardziej i coraz większe są koszty ponoszone w celu właściwego przeprowadzenia ocen przez przedsiębiorstwa stosujące nowoczesne metody, naiwnością jest posługiwanie się omówionymi wyżej metodami oceny potencjalnych kierowników.

Niewłaściwe stosowanie metod oceny. Źródła błędów niektórych stosowanych obecnie metod oceny są zupełnie inne niż te wywodzące się z niepoprawnego sformułowania. Wynikają one z braku uwagi lub z prób stosowania pewnych wyizolowanych technik psychologicznych.

Wątpliwe sposoby przeprowadzania wywiadów. Metody przeprowadzania wywiadów !przez dyrektorów czasami są wręcz śmieszne a cza- sami skuteczne. Trzeba więc postawić tu pytanie, co wie się obecnie o wartości metody przeprowadzania wywiadów.

Przepracowany dyrektor często posługuje się metodami, które nie dają żadnych wyników mimo najlepszych intencji. Dyrektor często umawia się z kandydatem na jakąś godzinę, zapominając o tym wyznacza sobie inne spotkanie i wybiegając ze swojego biura wita się w biegu z kandydatem oznajmiając mu, że w tej chwili nie może go zatrudnić. Kiedy indziej pracodawca przyjmuje kandydata z tym, że przeprowadza wywiad w przerwach między rozmowami telefonicznymi. Cokolwiek innego dałoby się jeszcze powiedzieć na temat takich dyrektorów, stwierdzić należy, że działają oni pod złudnym wrażeniem, że wywiązali się ze swojego obowiązku przeprowadzenia wywiadu. Patrząc na to z punktu widzenia kandydata, rozsądnie zrobi on, jeśli zrezygnuje ze starania się o pracę w przedsiębiorstwie, którego dyrektor postępuje w ten sposób. Kandydat w równym stopniu zasługuje na to, aby z nim przeprowadzić wywiad, jak już zatrudniony pracownik zasługuje na wynagrodzenie.

Leave a Reply