Niesprecyzowoana rola wieloosobowego kierownictwa Niesprecyzowoana rola wieloosobowego kierownictwa - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Niesprecyzowoana rola wieloosobowego kierownictwa

Miejsce wieloosobowego kierownictwa w strukturze organizacyjnej. W, przypadkach, gdy wieloosobowe kierownictwo jest przewidziane przez prawo, miejsce jego wewnątrz czy na czele struktury organizacyjnej jest oczywiście jasno określone. Komisje działają jednak począwszy od szczebla mistrza aż do szczebla kierownictwa przedsiębiorstwa w pierwszym przypadku praca komisji może mieć mniejsze znaczenie, a w drugim może polegać na ustalaniu polityki przedsiębiorstwa.

Niesprecyzotoana rola wieloosobowego kierownictioa. Zwrócono już uwagę na fakt, że kolektywne kierownictwo jest to grupa, która ma uprawnienia do kierowania lub co najmniej wykonywania pewnych funkcji kierowniczych oraz do podejmowania decyzji. Uprawnienia te jednak nie zawsze są łatwe do określenia. Wieloosobowe kierownictwo takie, jak na przykład rada nadzorcza ma naturalnie odpowiednie uprawnienia, pomimo że może z nich nie korzystać. Niektóre przedsiębiorstwa, takie jak Standard Oil Company (New Jersey) i Du Pont Company są kierowane kolektywnie. W Standard Oil kierownictwo wieloosobowe składa się z rady nadzorczej spotykającej się co tydzień, przy czym komisja wykonawcza spotyka się codziennie w du Pont Company komisja wykonawcza składająca się z prezesa rady nadzorczej i 8 wiceprezesów odbywa spotkania co tydzień i podejmuje decyzje o zasadniczym znaczeniu 8.

Są jednakże komisje wykonawcze, które wydają się spełniać rolę kierowniczą, podczas gdy decyzje są podejmowane przez poważnego akcjonariusza lub silną indywidualność w grupie. Na ogół dyrektor naczelny spełnia rolę dominującą, podczas gdy inni członkowie są zasadniczo doradcami. Zdarzają się również przypadki, że komisja powoływana jest tylko w celach doradztwa. Czasami komisje te w praktyce spełniają rolę kierownictwa wieloosobowego, jeśli wynika to z tradycji, z nieudolności kierownika do przewodzenia lub jeśli wymaga tego przewodniczący podejmują oni wówczas decyzje lub działają jako grupa kierowników. Jednakże, jak w wielu przypadkach gdy ma się do czynienia ze sprawami ludzkimi, kierownictwo wieloosobowe nie zawsze jest tym, czego się po nim spodziewa, a w praktyce jeden kierownik podejmuje decyzje.

Leave a Reply