Nieograniczone delegowanie uprawnień funkcjonalnych Nieograniczone delegowanie uprawnień funkcjonalnych - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Nieograniczone delegowanie uprawnień funkcjonalnych

Innym niebezpieczeństwem, jakie może wyniknąć z działalności sztabu, jest tendencja personelu sztabowego do podejmowania działalności w linii, choć nie ma on koniecznych do tego uprawnień. Trudno się dziwić specjaliście sztabowemu, że często niecierpliwi się wiedząc doskonale, w jaki sposób należy postąpić w określonej sytuacji, a jednocześnie obserwując nieudolność kierownika liniowego. Wartość, którą przedstawia sobą specjalista sztabowy — wyspecjalizowana znajomość danej dziedziny — wyzwala w nim chęć do kierowania. Gdyby jednak wykorzystał on uprawnienia do zarządzania pewnym odcinkiem działalności przedsiębiorstwa bez jasnego ich oddelegowania, prowadziłoby to nie tylko do podważenia autorytetu odpowiedzialnego za ten odcinek pracy kierownika liniowego, lecz rozbijałoby jednolitość kierownictwa.

Nieograniczone delegowanie uprawnień funkcjonalnych. Jeszcze bardziej niebezpieczne niż beztrośkie stosowanie sztabu jako narzędzia jest nieodpowiednie delegowanie uprawnień funkcjonalnych. Niebezpieczeństwo to jest tym większe, że w nowoczesnych przedsiębiorstwach o skomplikowanej działalności powstaje sytuacja, kiedy pożądane jest nadawanie komórkom typu sztabowego lub usługowego uprawnień funkcjonalnych związanych z działalnością pewnych odcinków działalności przedsiębiorstwa.

W dążeniu do specjalizacji i wynikających z niej korzyści ekonomicznych przedsiębiorstwa przykładają nadmiernie dużą wagę do działalności komórek sztabowych i usługowych, co w konsekwencji powoduje utratę zarówno prestiżu, jak i efektywności działania komórek liniowych. Wielu kierowników liniowych, począwszy od dyrektora do spraw produkcji aż do mistrza, odczuwa — nie bez powodu — że przedsiębiorstwo jest prowadzone dla wygody sztabu i komórek usługowych. Trzeba przyznać, ,że usługi zarówno poszczególnych specjalistów, jak i ich komórek, mają zasadnicze znaczenie dla efektywności przedsiębiorstwa, a ich istnienie jest koniecznością ze względu na wpływ warunków zewnętrznych na działalność przedsiębiorstwa. Nie należy jednak nigdy zapominać, że służby te powołane są po to, aby pomagać i ułatwiać zasadniczą pracę przedsiębiorstwa.

Leave a Reply