Niejasne określanie wzajemnych powiązań Niejasne określanie wzajemnych powiązań - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Niejasne określanie wzajemnych powiązań

Brak konsekwencji w układzie organizacyjnym przedsiębiorstwa wynika często z niejasnego określenia wzajemnych powiązań i uprawnień. Te niedomówienia są częstą przyczyną tarć, różnych błędów i obniżania się wydajności pracy. Nowoczesne przedsiębiorstwo jest skomplikowanym organizmem, a stosunki międzyludzkie są problemem „żywym”, nie dającym się ująć w sztywne ramy, nic dziwnego więc, że wiele przedsiębiorstw nie potrafi zająć w tych sprawach zdecydowanego stanowiska. Są dyrektorzy przedsiębiorstw, którzy szczycą się tym, że podlegli im kierownicy nie mają sprecyzowanego zakresu uprawnień. Niedokładne określenie wzajemnych powiązań stanowi ogromną niedogodność zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla osób w nim zatrudnionych.

Niedelegoimnie uprawnień. Jedną z często spotykanych bolączek w życiu przedsiębiorstwa jest niedelegowanie uprawnień wynikające z niechęci ze strony kierownictwa do przesuwania na niższe szczeble uprawnień do podejmowania decyzji. Faktem jest, że w niektórych małych przedsiębiorstwach, w których jednolitość polityki jest nieodzowna, a decyzje mogą być podejmowane przez jednego lub też niewielką grupę kierowników, może nie być potrzeby ani konieczności decentralizacji uprawnień. Jednak tworzenie się „wąskich gardeł” w podejmowaniu decyzji, nadmierne obciążanie drobnymi sprawami wyższych szczebli zarządzania, załatwianie spraw na zasadzie „straży pożarnej” lub „likwidowania zatorów” oraz zamykanie drogi do rozwijania przyszłej kadry kierowniczej spośród pracowników niższego szczebla — to dowody, jak niebezpieczną rzeczą jest polityka centralizacji uprawnień.

Pomieszanie powiązań w informacji z powiązaniami upraumień. Trudności, jakich nie da się uniknąć ze względu na podział przedsiębiorstwa na szczeble organizacyjne można w znacznej mierze przezwyciężyć rozszerzając kanały przepływu informacji. Zbieranie informacji musi być oddzielone od podejmowania decyzji, gdyż tylko to ostatnie wymaga uprawnień kierowniczych. W dużych przedsiębiorstwach istnieje tendencja, aby „linia informacji” biegła równolegle do „linii uprawnień”, podczas gdy jedyną przyczyną, dla której należy utrzymywać szczeblową kolejność wydawania poleceń, jest konieczność zachowania jednolitości uprawnień i jasnego określania odpowiedzialności. Poza przypadkami, gdy informacja jest tajna (często przedsiębiorstwa przesadzają i niepotrzebnie kwalifikują informację jako tajną czy poufną) lub osiągalna tylko za wysoką cenę, nie ma potrzeby, aby kanały informacji pokrywały się z liniami przekazywania uprawnień. W przedsiębiorstwie, gdzie odróżnia się powiązania informacyjne od powiązań w uprawnieniach, zmniejszają się koszty wynikające z podziału przedsiębiorstwa na wydziały, przy czym zachowuje się organizacyjną jednolitość w podejmowaniu decyzji.

Leave a Reply