Niedoskonałość schematów organizacyjnych Niedoskonałość schematów organizacyjnych - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Niedoskonałość schematów organizacyjnych

Mimo że schematy organizacyjne są pożyteczne i potrzebne, odznaczają się jednak pewnymi niedociągnięciami. Po pierwsze, schemat pokazuje tylko oficjalne powiązania uprawnień pomijając ważne powiązania nieoficjalne oraz nieoficjalne kanały przepływu Informacji, które istnieją w każdej organizacji. Ponadto, nie wynika z niego, jak wiele uprawnień grupuje się w poszczególnych punktach organizacji. Interesujący byłby taki schemat organizacyjny, na którym zakres uprawnień formalnych byłby przedstawiony przy pomocy linii o różnej grubości niestety, uprawnień nie da się wymierzyć. Z drugiej strony kolosalna liczba nieoficjalnych powiązań i kanałów informacyjnych skomplikowałaby schemat do tego stopnia, że straciłby wartość jako przewodnik, podczas gdy podobny cel można osiągnąć przez właściwe opracowanie księgi służb, która określa w jasny sposób zakres uprawnień i obowiązków każdego kierownika.

Bardzo wiele spośród schematów organizacyjnych wykazuje powiązania takie, jakie być powinny, a nie mające pokrycia w praktyce lub też przedstawia organizację przedsiębiorstwa w przeszłości, nie uwzględniając stanu aktualnego. Kierownicy bardzo często zaniedbują uaktualniania schematów zapominając, że organizacja jest żywa oraz że schemat powinno się stale uaktualniać, inaczej nie będzie miał żadnej wartości. Jeżeli schemat organizacyjny nie daje rzeczywistego obrazu organizacji lub jeśli organizacja odbiega w praktyce od teorii uznanej za słuszną, obowiązkiem dobrego kierownictwa jest dopatrzenie, aby aktualny system organizacji był w zgodzie z założeniami teoretycznymi. Schemat organizacyjny nigdy nie zastąpi dobrego organizowania, a wykres nie zastąpi jasnego określenia powiązań uprawnień, zakresu obowiązków kierowników i ich podwładnych oraz zakresu ich odpowiedzialności.

Leave a Reply