Niedoskonałość schematów organizacyjnych – kontynuacja Niedoskonałość schematów organizacyjnych - kontynuacja - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Niedoskonałość schematów organizacyjnych – kontynuacja

Inną niedoskonałością schematów organizacyjnych jest to, że w przedsiębiorstwach, gdzie nie ma właściwego klimatu dla zmian ani sprawnego kierownictwa — schematy wprowadzają pewną sztywność organizacji. Nie znaczy to jednak, że wykreślając schemat można narzucić przedsiębiorstwu tego rodzaju sztywność. Jeśli w miarę zmiany warunków przeprowadza się reorganizację i znajduje to odbicie w aktualnych schematach, można powiedzieć, że przedsiębiorstwo jest elastyczne. Poza tym samo istnienie schematów organizacyjnych daje kierownikom możliwości stałego sprawdzania organizacji.

Przy sporządzaniu schematu pewną trudność nastręcza prawidłowe 'umieszczenie w nim poszczególnych stanowisk. Kierownik komórki sztabowej odpowiedzialny wobec prezesa spółki może być umieszczony u szczytu schematu, podczas gdy regionalny kierownik liniowy może być umieszczony o jeden czy dwa szczeble niżej. We właściwie sporządzonym schemacie poziom, na którym umieszcza się poszczególnych kierowników powinien odzwierciedlać znaczenie tych stanowisk w przedsiębiorstwie. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Problem ten można rozwiązać 'jasno określając linię uprawnień. Dale w swojej pracy o organizacji stwierdza, że chociaż dowódcy liniowi w wojsku umieszczani są w schematach poniżej oficerów sztabowych, nie mają oni z tego‘powodu żadnych pretensji, dopóki ich ranga jest równa lub wyższa od wykazanej w schemacie, a obowiązki odpowiadają stanowisku2.

Leave a Reply