Niedocenianie planowania Niedocenianie planowania - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Niedocenianie planowania

Jednym z kluczowych zadań członka rady z zewnątrz w małej spółce jest wytyczenie kierunków polityki. Ustalenie kierunków działania jest często niedoceniane przez kierownika małego przedsiębiorstwa, który jest przeciążony drobnymi codziennymi sprawami, które mogłyby być sprawniej załatwiane, gdyby kierunki postępowania były wytyczone. Członek rady nadzorczej z zewnątrz może często pomóc w tym zakresie w sposób radykalny.

University. Z pracą tą powinien się zapoznać każdy właściciel małej spółki. Autorzy korzystali z tej publikacji przy opracowywaniu niniejszego rozdziału.

Jedną ze słabych stron działalności kierowników małych przedsiębiorstw jest niedocenianie planowania. Zachwiania zbytu i produkcji następują nieprzewidzianie. Terminy płatności podatków zaskakują przedsiębiorstwo nieprzygotowane. Stan zapasów magazynnych wzrasta, kapitał obrotowy przedsiębiorstwa zostaje zamrożony zanim kierownik zdąży się zorientować. Pokusa przyjęcia każdego zamówienia bez rozpatrzenia możliwości finansowych do jego realizacji często powoduje zadłużenie przedsiębiorstwa mimo, że nastawione jest ono na zyski. Członek rady z zewnątrz, który oceniłby sytuację nie będąc przeciążony codziennymi sprawami, mógłby łatwiej przewidywać i zabezpieczać przedsiębiorstwo przed tego rodzaju trudnościami.

Leave a Reply