Niebezpieczeństwa wynikające z częściowej decentralizacji Niebezpieczeństwa wynikające z częściowej decentralizacji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Niebezpieczeństwa wynikające z częściowej decentralizacji

Poza zaletami, częściowa decentralizacja ma również wady, z których kilka już omówiliśmy. Powiązania uprawnień funkcjonalnych są potencjalnym źródłem konfliktów między kierownikami działów usług a kierownikami liniowymi. Trudności stają się coraz bardziej widoczne, gdy zaistnieje konieczność podziału usług. Podjąwszy decyzję o decentralizacji kosztów, kontroler wydaje instrukcje dotyczące metod zbierania odpowiednich danych oraz sposobu i czasu ich podawania. Powstaje pytanie, kto jest odpowiedzialny za powołanie stanowiska analizy kosztów. Załóżmy, że kierownik produkcji żąda zupełnie innego sposobu podawania danych lub też danych dotychczas nie uwzględnianych. Kto decyduje o uposażeniu i awansach delegowanego do działu produkcji pracownika kosztów? Kto ma prawo zwolnić go z pracy? Tego rodzaju sprawy, o których przeważnie zapominają dyrektorzy określający obowiązki działu usług, nieuchronnie prowadzą do ustawicznych tarć.

Niebezpieczeństwo kryje się również i w tym, że gdy już rozpocznie się decentralizować usługi pojawiają się tendencje do przekraczania granic, jakie narzuca konieczność oszczędności czasu, środków finansowych oraz wymagany poziom jakości usług. Początkowa „rozrzutność” w tworzeniu zdecentralizowanych komórek usługowych prowadzi do zaniedbywania analiz dotyczących całokształtu kosztów. W konsekwencji, w olbrzymiej ilości przypadków personel działów usługowych i wyposażenie nie są w pełni wykorzystane,

Z decentralizacji usług wynika również niebezpieczeństwo, że pracownicy działów usługowych będą mieli kłopoty z ustaleniem, wobec kogo mają być lojalni. Może to doprowadzić nie tylko do obniżania jakości usług, lecz także do bardzo przykrych konsekwencji personalnych. W przypadkach kontrowersji między komórką liniową a scentralizowaną komórką usługową, personel usługowy pracujący w linii jest „między młotem a kowadłem”. Wchodzą tutaj w grę sprawy uposażeń i awansów personelu usługowego pracującego w działach liniowych. Jest to problem, z którego dyrekcja przedsiębiorstwa musi zdawać sobie sprawę, w przeciwnym bowiem razie przedsiębiorstwo może być narażone na to, że pracownicy zaczną odchodzić.

Leave a Reply