Najczęstsze błędy kierowników Najczęstsze błędy kierowników - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Najczęstsze błędy kierowników

Trzeba w tym miejscu dokładnie przeanalizować bieżący stan personelu kierowniczego w przedsiębiorstwie. Analizę taką powinien poprzedzać podział kierowników na: 1) osoby, które mają otrzymać awans, 2) osoby, które powinny pozostać na dotychczasowych stanowiskach i nie nadają się do awansowania, 3) osoby, których miejsce powinni zająć inni oraz 4) osoby w wieku przedemerytalnym. Informacje te, do których należy dodać jeszcze termin przesunięcia i stanowisko przewidziane dla każdego pracownika mającego otrzymać awans, stanowią pożyteczne narzędzie służące do określenia zapotrzebowania kandydatów na rok następny. Stosując opisaną metodę, przedsiębiorstwo będzie mogło rozwinąć rozsądny plan doskonalenia kadr. lepsze, a inni gorsze wyniki w pracy. Ponieważ uzyskanie odpowiedzi na to pytanie rozwiązałoby wiele praktycznych problemów, do sprawy tej podchodzono z różnych punktów widzenia. Te najróżnorodniejsze sposoby podejścia dają wyraz brakom w metodologii oceniania.

Najczęstsze błędy. Wiele prób oceny nie powiodło się dlatego, że popełniano błędy metodologiczne. Tego rodzaju niedopatrzenia są na ogół typowe dla „człowieka z praktyką”, który po prostu nie ma podstawowych wiadomości o naukowych metodach postępowania.

Lekceważenie problemu. Wiele osób stoi na stanowisku, że sprawy rozwiązują się same, po prostu dlatego, że się je odkłada. Osoby takie albo nie umieją patrzeć w przyszłość, albo też nie potrafią sobie poradzić z problemem. W małych i średnich przedsiębiorstwach kierownicy są przeciążeni codzienną pracą. Ludzie ci w przypadku choroby, innego nieszczęścia albo niespodziewanej zmiany pracy nie mają odpowiednio przygotowanych następców.

Leave a Reply