Nadawanie uprawnień bez określenia odpowiedzialności Nadawanie uprawnień bez określenia odpowiedzialności - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Nadawanie uprawnień bez określenia odpowiedzialności

Nie należy jednak przypuszczać, że jedyną przyczyną istnienia „podwójnego” zwierzchnictwa jest przekazywanie uprawnień funkcjonalnych. Wynika to również z błędów organizacyjnych oraz z faktów istnienia wieloosobowego kierownictwa. W każdym jednak przypadku podleganie kilku kierownikom powoduje nieporozumienia, podważa samą istotę władzy i jej sprawność oraz godzi w stabilność przedsiębiorstwa.

Nadawanie uprawnień bez określenia odpowiedzialności. Jednym z najczęściej spotykanych czynników wpływających niekorzystnie na zarządzanie jest nadawanie uprawnień z pominięciem określenia odpowiedzialności. Delegowanie uprawnień nie jest delegowaniem odpowiedzialności delegujący jest odpowiedzialny za właściwe wykorzystanie tych uprawnień przez podwładnego. Inne traktowanie tego rodzaju współzależności prowadziłoby do anarchii organizacyjnej. Ponadto osoba, której delegowano uprawnienia, musi chcieć przyjąć odpowiedzialność za swoje działanie. Bardzo częste są sytuacje, że kierownicy komórek terenowych pamiętają, iż delegowano im uprawnienia, a zapominają, że główne kierownictwo przedsiębiorstwa ma prawo i będzie uważać ich za osoby w pełni odpowiedzialne za wykorzystanie delegowanych uprawnień.

Określanie odpowiedzialności bez delegowania uprawnień. Jednym z najczęściej spotykanych powodów do narzekań kierowników niższych szczebli jest to, że czyni się ich odpowiedzialnymi za pewne funkcje bez nadania im uprawnień koniecznych do ich sprawowania. Pretensje te .są w pewnych przypadkach nieuzasadnione, a wynikają one z mylnego przekonania, że wielu kierowników ma w swych dziedzinach nieograniczone uprawnienia, gdyż współpracować muszą oni z innymi wydziałami. Kierownicy nie rozumieją również, że delegowane im uprawnienia ograniczają się tylko do ich wydziału i że ich praca i zakres uprawnień kończy się na tych granicach. Często jednak pretensje do zwierzchników są uzasadnione kierownictwo bowiem czasami pociąga do odpowiedzialności za wykonywanie pewnych funkcji osoby, które wcale za nie nie odpowiadają. Sytuacje takie rzadko zdarzają się w przedsiębiorstwach, gdzie uprawnienia i odpowiedzialność określa się jasno poszczególnym osobom w przedsiębiorstwach jednak, które nie mają dokładnego schematu organizacyjnego i gdzie powiązania uprawnień i zakresu odpowiedzialności nie są jasno określone, często zdarza się, że kierownictwo egzekwuje od kierowników odpowiedzialność nie delegując im uprawnień.

Leave a Reply