MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PERSONELU KIEROWNICZEGO MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PERSONELU KIEROWNICZEGO - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PERSONELU KIEROWNICZEGO

Dyrektorzy często narzekają na trudności w znalezieniu takiego personelu kierowniczego, który by odznaczał się wyżej wymienionymi cechami. Trzeba się niestety !pogodzić z faktem, że dobrzy kierownicy zdarzają się rzadko. Z drugiej jednak strony istnieje prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwa dotkliwie odczuwające brak kadry kierowniczej nie wykorzystały wszystkich dostępnych źródeł. To niedopatrzenie wynika nie tylko z pominięcia niektórych źródeł może wyniknąć również stąd, że szukając źródeł „zaopatrzenia” w personel kierowniczy osoby zainteresowane nie zawsze uświadamiają sobie, jakie cechy i kwalifikacje potrzebne są kierownikowi i nie zawsze potrafią je rozpoznać. Cechy jakich powinno się wymagać od kierowników omówiono w poprzednim paragrafie sposoby ich rozpoznawania omówimy przy okazji omawiania selekcji. Zajmiemy się wtedy analizą możliwości pozyskiwania personelu kierowniczego z różnych źródeł.

Awansowanie pracowników danego przedsiębiorstwa na stanowiska kierownicze, „Awansowanie z wewnątrz przedsiębiorstwa” stosowano w praktyce przez około pół wieku. Stosowano je w tak wielu dziedzinach, że z tego względu dawno już przestało mieć ściśle określone zna przedsiębiorstwie i oczekujących na awans jest naśladowanie przełożonych. Nie można powiedzieć, aby naśladowanie było jakimś błędem, pod warunkiem, że w przedsiębiorstwie stosuje się tylko najlepsze metody i sposoby działania oparte na zdrowych zasadach. Tego rodzaju sytuacja jest jednak nieosiągalnym ideałem. Przedsiębiorstwa czerpią nowe pomysły i sposoby działania z cennego źródła jakim jest nowy narybek, co zresztą jest koniecznością wobec istnienia konkurencji. Można by więc wyliczyć wiele powodów niecelowości popierania naśladownictwa w ramach przedsiębiorstwa.

Leave a Reply