MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PERSONELU KIEROWNICZEGO CZ. III MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PERSONELU KIEROWNICZEGO CZ. III - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PERSONELU KIEROWNICZEGO CZ. III

Należy zauważyć, że niebezpieczeństwa wynikającego z naśladowania i sytuacji monopolistycznej, w jakiej znajdują się pracownicy przedsiębiorstwa można uniknąć w dużym przedsiębiorstwie o zróżnicowanym profilu, nawet przy stosowaniu polityki awansowania z wewnątrz. Może to odbywać się w warunkach konkurencji ze względu na szeroki zakres działalności przedsiębiorstwa, a zwłaszcza, gdy zezwala na to jego polityka. Niestety wiele przedsiębiorstw o skomplikowanej organizacji ogranicza się do położenia nacisku na rozwój jednego lub paru rodzajów działalności, np. księgowości, zbytu lub produkcji i ogranicza typowanie kandydatów na kierowników tylko dla tych działów, które zgłaszają zapotrzebowanie. Tego rodzaju praktyka prowadzi do występowania tych wszystkich ujemnych stron awansowania z wewnątrz przedsiębiorstwa, jakie występują w dużo mniejszych przedsiębiorstwach.

Przy założeniu identycznego poziomu umiejętności i wykształcenia pracownicy przedsiębiorstwa mogą zawsze skutecznie konkurować z osobami z zewnątrz. Pracownik przedsiębiorstwa mający wyższe kwalifikacje od kandydatów z zewnątrz niewątpliwie wytrzyma każdą konkurencję. Jednocześnie zapewnia to przedsiębiorstwu swobodę w poszukiwaniu najlepszych kierowników bez względu na to, skąd się wywodzą.

Wybór kluczowych kieroumików spośród kandydatów z zewnątrz. Kierownik kluczowy jest to taki kierownik, który ma wpływ zarówno na przygotowywanie planów, jak i na ich wykonywanie. Kierownicy tacy mogą działać na wszystkich szczeblach organizacji przedsiębiorstwa. Może się okazać, że są nimi ci ludzie, którzy przyczyniają się do sprawnego i wydajnego działania komórek funkcjonalnych, usługowych lub sztabowych. Najczęściej jednak kierownik kluczowy będzie się znajdował na szczycie lub blisko szczytu drabiny zarządzania. Nadaje on ton, narzuca postawę, umie przewidywać i oceniać wysiłki zmierzające do osiągania celów organizacji. Ze względu na to, że podlegli kierownicy mają na ogół tendfencje do naśladowania swoich zwierzchników, ich współudział w opracowywaniu planów odbywa się pod wpływem silnej indywidualności kluczowego kierownika.

Leave a Reply