MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PERSONELU KIEROWNICZEGO CZ. II MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PERSONELU KIEROWNICZEGO CZ. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PERSONELU KIEROWNICZEGO CZ. II

Opieranie się na polityce awansów z wewnątrz przedsiębiorstwa wzmacnia monopolistyczną pozycję pracowników oczekujących awansów na stanowiska kierownicze oraz uniemożliwia przedsiębiorstwu wykorzystanie otwartej konkurencji kandydatów ubiegających się o te stanowiska. Ponieważ nie ma żadnego moralnego ani prawnego obowiązku awansowania pracowników na stanowiska kierownicze, kierownictwo przedsiębiorstwa powinno rozważyć korzyści i straty, jakie mogą wyniknąć ze stosowania tej polityki. Przyczyny stosowania zasady otwartej konkurencji w doborze kierowników są jasne. W ostatecznym rozrachunku daje ona przedsiębiorstwu możność wykorzystania pracy najlepiej wykwalifikowanego kandydata, przeciwdziała ujemnym skutkom naśladowania, umożliwia zastosowanie najlepszych metod rekrutacji kierowników oraz eliminuje pewnych siebie „następców tronu”. Wyrzeczenie się tych korzyści dla podtrzymania takiego niepewnego czynnika, jakim jest morale, wydaje się problematyczneI0.

Oparcie polityki zdobywania kadr kierowniczych wyłącznie na awansowaniu z wewnątrz przedsiębiorstwa stanowi więc niebezpieczeństwo dla właściwego rozwoju tego przedsiębiorstwa. Pracownicy już zatrudnieni są niewątpliwie ważnym źródłem pozyskiwania personelu kierowniczego. Żaden dyrektor przedsiębiorstwa nie pominie chyba tego źródła, gdyż wśród swych pracowników znajduje wiele osób, które mogą być obiecującymi kandydatami na stanowiska kierownicze, mając przy tym dodatkowe plusy — ścisłe powiązanie z przedsiębiorstwem, znajomość personelu, historii rozwoju przedsiębiorstwa jego problemów i ce

Leave a Reply