Motywacja współdziałania Motywacja współdziałania - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Motywacja współdziałania

Powoływanie komisji daje możliwość uczestniczenia szerszego kręgu pracowników w procesie podejmowania decyzji. Wśród wielu czynników kierujących motywacją człowieka, poczucie przynależności, osiąganie celu i partycypowanie w działaniu są jednymi z najważniejszych. Osoby, które brały udział w opracowywaniu planów lub w podejmowaniu decyzji, będą je napewno bardziej entuzjastycznie akceptować i wykonywać. Nawet jeśli dana osoba nie- wiele przyczyniła się do opracowania planu czy podjęcia decyzji, sam fakt partycypowania w naradach daje jej złudzenie, że jest to jej dzieło.

Dlatego też efektywnie pracujący, inteligentny kierownik często powołuje komisje nawet do rozpatrzenia spraw, w których podjął już decyzję lub też może podjąć tylko jedną decyzję. Dzięki właściwemu pokierowaniu lub przez odpowiednie przedstawienie faktów zebrani mogą być naprowadzeni na z góry przesądzoną decyzję. Jeśli kierownik potrafi uniknąć narzucenia swej woli, choćby nawet pozornie, uzyska on ze strony grupy silniejsze poparcie dla planu, niż gdyby plan ten został przekazany podwładnym do wykonania bez możliwości uprzedniego wypowiedzenia się. Ze względu na to, że decyzja została wydana przez grupę, a nie jednostkę, nawet te osoby, które nie są przekonane o jej słuszności na ogół akceptują ją z poczucia lojalności wobec kolegów uczestników komisji.

Potooływanie komisji w celu uniknięcia działania. Nie można zaprzeczyć, że czasami komisje powoływane są wówczas, gdy kierownicy chcą zaniechać jakiegoś działania. Jak to jeszcze później omówimy, powoływanie komisji ma wiele stron ujemnych, takich jak strata czasu większej ilości osób oraz trudność zebrania wszystkich. Niewątpliwie jednym z najlepszych sposobów opóźniania rozwiązania problemu lub nawet odłożenia podjęcia decyzji na czas nieograniczony jest wyznaczenie komisji dla zbadania zagadnienia. W każdym przedsiębiorstwie znajduje się jakiś sprytny kierownik, który z chęcią korzysta z tego sposobu, aby uniknąć działania.

Leave a Reply