MOTYWACJA KIEROWNIKÓW CZ. II MOTYWACJA KIEROWNIKÓW CZ. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

MOTYWACJA KIEROWNIKÓW CZ. II

Kandydaci na kierowników różnią się od siebie zasadniczo wiekiem, pozycją finansową i stopniem dojrzałości. Niemniej jednak potencjalny kierownik zaczyna dopiero swoją karierę, a jego stan posiadania ogranicza się do ambicji i dobrego wykształcenia. Takie uproszczenie nie powinno zaciemnić faktu, że kandydat jest tylko człowiekiem, w którym chcą dojść do głosu różne pragnienia, a każde z nich oddziałuje na jego postawę. Żąda on wielu rzeczy — zapewnienia mu różnych możliwości życiowych, dochodów, władzy, prestiżu i stanowiska w społeczeństwie. Wielu ludzi nie potrafi określić, któremu z tych żądań wewnętrznych trzeba uczynić zadość w pierwszym rzędzie. Spełnienie wszystkich tych pragnień, choćby tylko w części, może być nieosiągalne przez całe życie. Niewątpliwie okoliczności nie sprzyjają wielu potencjalnym kierownikom uniemożliwiając im skorzystanie z różnych przywilejów życiowych większość walczy całe życie z trudnościami finansowymi niewielu tylko dochodzi do władzy. Może właśnie w tym kompleksie zagadnień da się odnaleźć przyczynę, która powoduje, że ludzie stopniują atrakcyjność poszczególnych zawodów, poszczególnych wydziałów przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw i klasyfikują przedsiębiorstwa na mniej lub bardziej atrakcyjne.

Możliwości osiągnięcia kariery. Podstawowym zagadnieniem dla kandydata na kierownika stojącego u progu kariery jest znalezienie takiego przedsiębiorstwa, które w maksymalnym stopniu zapewni mu możliwości poszerzenia i pogłębienia doświadczeń. Zdaje on sobie dobrze sprawę zarówno ze swego braku doświadczeń praktycznych jak i z tego, że jedynym sposobem wypełnienia tej luki jest praca w przedsiębiorstwie. Jego dotychczasowe kwalifikacje nie wystarczają zatem do objęcia stanowiska kierowniczego. Musi przedtem zapoznać się z działalnością zarówno całego przedsiębiorstwa, jak i z wzajemnymi powiązaniami pomiędzy jego wydziałami, zrozumieć różne, specyficzne problemy wewnętrzne, trudności oraz niedociągnięcia na poszczególnych odcinkach. Nie można tego osiągnąć pracując tylko na jednym stanowisku trzeba odbyć praktykę w różnych wydziałach przedsiębiorstwa.

Leave a Reply