Kupowanie usług Kupowanie usług - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Kupowanie usług

Wysuwa się często argumenty, że kupowanie usług powoduje duże straty wynikające z oczekiwania na przedsiębiorstwo usługowe, które ma na przykład zreperować jakieś urządzenie. Zasadniczo jest to kwestia porównania wartości straconego czasu oraz jakości usług własnych. Właściwe rozstrzygnięcie będzie tu polegać na obliczeniu, czy rzeczywiście opóźnienia w usługach z zewnątrz są większe niż to ma miejsce przy usługach własnych i na wyliczeniu strat czasu. Sprawa ta ma szczególne znaczenie w przypadku usług polegających na konserwacji urządzeń produkcyjnych. Faktem jest, że awaria maszyn powoduje zatrzymanie określonej działalności produkcyjnej, co naraża przedsiębiorstwo na wysokie koszty. Nie ma jednakże żadnej gwarancji, że własny dział konserwacji podjąłby remont w terminie wcześniejszym niż przedsiębiorstwo usługowe z zewnątrz. Komórki remontowe mają własny plan usług i chociaż działy produkcyjne zawsze mają pierwszeństwo, nie oznacza to, że usługa może być świadczona natychmiast pracownicy działu remontów mogą być w danym momencie zajęci wykonywaniem innej, równie pilnej usługi lub też muszą czekać na brakujące części.

Warto również zauważyć, że większość przedsiębiorstwa zakupuje pewien typ usług, na przykład konserwację maszyn do pisania, przeglądy urządzeń elektronicznych itp. płacąc przedsiębiorstwu usługowemu według ustalonej stawki. Po ustaleniu kosztów wynikłych ze straty czasu łatwo już będzie obliczyć wynikającą z tego stratę netto. Jeżeli różnica ta nie będzie duża, może się okazać, że .prowadzenie działalności usługowej we własnym zakresie nie jest opłacalne.

Leave a Reply