Krytyczne podejście do rad nadzorczych Krytyczne podejście do rad nadzorczych - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Krytyczne podejście do rad nadzorczych

Tego rodzaju krytyczne podejście do rad nadzorczych istnieje do dnia dzisiejszego, chociaż powódź krytycyzmu z lat 30-tych opadła w latach 50-tych, Mimo to, jak stwierdza Baker w swojej pracy, członkowie rad krytykowani byli jako „zadowoleni z siebie”, „potakiwacze”, „pochlebcy”, „nieodpowiedzialni”, samoluby”, „niekompletni kierownicy”, którzy nie znają swoich obowiązków, a te, które znają wykonują „po łebkach”, oraz „członkowie ekskluzywnego klubu, którzy dostosowują swoje postępowanie do gustu publiczności” 27.

Nie ulega kwestii, że tego rodzaju krytyka często jest uzasadniona. Wielka spółka, w której współwłaściciele oddzieleni są od kierowania, a kierownictwo ma możność doboru swoich członków oraz następców z zewnątrz przedsiębiorstwa, może spowodować, że rada nadzorcza jest słabym i nieużytecznym narzędziem zarządzania.

Istnieje niewątpliwie wiele rad, które działają tylko w teorii, a w praktyce są właściwie na usługach najważniejszego akcjonariusza lub kilku akcjonariuszy, ważnego kierownika wewnątrz przedsiębiorstwa lub sprytnego dyrektora.

Jest jednocześnie szereg dowodów na to, że rada nadzorcza pracuje bardziej efektywnie niż na ogół się przypuszcza i bierze coraz to czyn- niejszy udział w zarządzaniu. Nałożenie większej odpowiedzialności prawnej na członków rad ustawami z lat 1933 i 1934 zmusiło członków rad do traktowania swojej roli poważnie podobny zresztą wpływ miały krytyka, brak zaufania oraz przepisy wynikające z New Deal i Fair Deal. Wzrasta liczba członków rad nadzorczych rozumiejących pojęcie powiernictwa. Przykładem zrozumienia roli członka rady jest następu-

„Jesteśmy dumni z kierowania takim przedsiębiorstwem, jakim jest Jersey Standard. Chcielibyśmy, aby kiedy już będziemy je opuszczać, przedsiębiorstwo było silniejsze i miało mocniejszą pozycję niż wtedy, kiedyśmy je objęli. Nie oczekujemy od przedsiębiorstwa, żeby ono było tylko naszym chlebodawcą chcemy je zostawić silne dla przyszłych pokoleń i dla tych pracowników, którzy przyjdą po nas. Z radością stwierdzamy, że jest to miejsce pracy, w którym pracuje się dobrze. Czujemy się odpowiedzialni wobec innych grup ludzi akcjonariuszy, klientów i szerokiej publiczności oraz administracji państwowej. Jak należy utrzymać równowagę interesów tych zróżnicowanych grup? (…) Utrzymanie właściwej równowagi w tych sprawach jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą musi zajmować się rada nadzorcza. Spółka jest zespołem, co dla wielu ludzi jest ważnym bodźcem moralnym”.

Leave a Reply