Korzyści z awansowania personelu z wewnątrz przedsiębiorstwa Korzyści z awansowania personelu z wewnątrz przedsiębiorstwa - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Korzyści z awansowania personelu z wewnątrz przedsiębiorstwa

Tego rodzaju opowiadanie się kierownictw zakładów za wewnętrznymi źródłami pozyskiwania personelu kierowniczego można chyba uznać za reprezentatywne dla większości korporacji. Nie ulega kwestii, że podkreśla się w ten sposób ten właśnie aspekt polityki kadrowej, aby zachęcić potencjalnego kandydata do przyjęcia pracy oraz podnieść morale pracowników. Nie wiadomo, czy przedsiębiorstwa te dają podobne gwarancje swoim kierownikom średniego i wyższego szczebla. Klauzula zastrzegająca, że pracowników będzie się awansować na stanowiska kierownicze „jeśli to będzie możliwe” pozostawia możliwość dość dowolnej interpretacji.

Korzyści z awansowania personelu z wewnątrz przedsiębiorstwa są duże. Praktyka taka nie tylko pozytywnie wpływa na morale pracowników i na reputację przedsiębiorstwa, lecz także umożliwia wykorzystanie potencjalnych kandydatów na dobrych kierowników spośród zatrudnionego personelu. Gdyby nawet te wszystkie pozytywne lecz niewymierne wartości płynące ze stosowania tej polityki miały duże znaczenie, nie powinny do tego stopnia zaślepiać kierownictwa, żeby polegało ono wyłącznie na tym źródle personelu kierowniczego i przeceniało jego znaczenie.

Punktem wyjścia dla praktyki awansowania z wewnątrz przedsiębiorstwa może być albo przyjmowanie nowych pracowników z myślą i awansowaniu ich na kierowników, albo założenie, że wśród nowo przyjętych i długoletnich pracowników jest wystarczająca liczba wysoko kwalifikowanych osób, nadających się do awansowania. Trzymanie się tej ostatniej zasady, tak powszechnie spotykane w ubiegłych stuleciach, jest niewskazane dla nowoczesnego przedsiębiorstwa. Jest to zresztą coraz bardziej niebezpieczne w miarę jak różnicuje się wykształcenie społeczeństwa, gdyż bardziej wykształceni ludzie będą zawsze bardziej odpowiednimi kandydatami na stanowiska kierownicze niż ludzie o niższym wykształceniu.

Leave a Reply