Korzyści wynikające z planowania organizacji Korzyści wynikające z planowania organizacji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Korzyści wynikające z planowania organizacji

Chociaż planowanie organizacji tak jak wszystkie inne dziedziny planowania w przedsiębiorstwach ma na celu poprawę zarządzania dzięki koordynacji wysiłku ludzkiego w obliczu zmian społecznych, biologicznych i technicznych, ma ono kilka dodatkowych zalet. Właściwa organizacja może w dużym stopniu pomóc w wyrównywaniu braków w umiejętnościach kierowników stwarzając korzystne warunki do wykorzystania ich obecnych umiejętności. Dobrze zaplanowany system organizacyjny wpływa poza tym na zwiększenie efektywności zarządzania. Kierownicy w przedsiębiorstwach tracą zbyt wiele czasu na zebrania, na których dyskutuje się, kto ma uprawnienia do czegoś, lub w jaki sposób należy zapewnić wykonanie planu czy realizowanie wytyczonej polityki. W wyjątkowo trudnej sytuacji jest kierownik, którego personel nie rozumie swoich funkcji, odpowiedzialności i uprawnień.

Opracowanie struktury organizacyjnej jest konieczne również ze względu na określenie zapotrzebowania na personel w przyszłości oraz opracowanie odpowiedniego programu szkolenia kadr. Bez zaplanowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa nie można wiedzieć, jaki personel kierowniczy będzie potrzebny, ani określić, jakimi doświadczeniami praktycznymi powinni legitymować się poszczególni kierownicy.

Inaczej mówiąc nie można by było prowadzić właściwej polityki personalnej i szkoleniowej. W trakcie planowania systemu organizacyjnego ujawniają się niedoskonałości i słabości przedsiębiorstwa. Można wtedy wykryć czynności dublujące się, brak dokładnego sprecyzowania linii uprawnień, za długie linie informacyjne, biurokrację oraz przestarzałe metody najlepiej jest w tym celu porównać organizację istniejącą z organizacją doskonałą, z teoretycznego punktu widzenia.

Leave a Reply