Korzyści płynące z decentralizacji Korzyści płynące z decentralizacji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Korzyści płynące z decentralizacji

Określenie, które z usług należy decentralizować a których nie, opierać się musi na wynikach analizy jakości i kosztów usług oraz problemów zarządzania. W większości przypadków słuszne jest utrzymywanie centralnego działu głównego księgowego. Ten rodzaj działalności usługowej polega na prowadzeniu spraw podatkowych i rachunkowości oraz dostarczaniu informacji potrzebnych do podejmowania decyzji. Rachunkowość powinna być scentralizowana ze względu na oszczędność kosztów, a także dlatego, że łatwiej jest wtedy koordynować ją z działalnością innych wydziałów. Gdyby zdecentralizowano usługi księgowe, poszczególni kierownicy nie poświęcaliby tym sprawom dostatecznej uwagi i mieliby trudności w interpretowaniu ogólnych kierunków polityki przedsiębiorstwa. Z drugiej strony właściwym rozwiązaniem wydaje się decentralizacja działu kosztów z przydzieleniem jego czynności działowi sprzedaży i wydziałom produkcyjnym. Typowy i dokuczliwy brak danych dotyczących kosztów produkcji i zbytu wynika często z centralizacji tej działalności w odrębnej komórce, która nie zawsze rozumie, że. inne działy potrzebują dokładnych i szybko przygotowywanych danych. Dość często spotyka się zdecentralizowane komórki kosztowe w wydziałach produkcyjnych przedsiębiorstw, rzadko natomiast zdarza się spotkać je w dziale zbytu. Nic więc dziwnego, że koszty dystrybucji nie są dokładnie znane w większości przedsiębiorstw produkcyjnych, hurtowych, detalicznych i usługowych.

Uwzględniając korzyści płynące z decentralizacji podobnie można rozwiązać np. sprawę rekrutowania komiwojażerów przez dział zbytu, a nie dział kadr, a także wtedy gdy np. dział transportu zapewnia działowi zbytu samochody i ich obsługę (nie mając jednak prawa ich kontrolowania), czy gdy dział produkcji szkoli i przydziela działowi zbytu personel obsługujący klientów nie mając jednak prawa do kontrolowania go.

Leave a Reply