Kontrola państwowa a polityka przedsiębiorstwa Kontrola państwowa a polityka przedsiębiorstwa - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Kontrola państwowa a polityka przedsiębiorstwa

Kontrola państwowa obejmująca wiele aspektów polityki przedsiębiorstwa utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia decentralizację uprawnień w przedsiębiorstwie. Jeśli ceny wyrobów przedsiębiorstwa są kontrolowane, kierownik działu zbytu ma niewiele swobody w ich kształtowaniu. Jeśli surowce używane przez przedsiębiorstwo pochodzą z przydziału, a ich dostawa jest ograniczona przez państwo, dział zaopatrzenia i kierownicy przedsiębiorstwa nie mogą mieć swobody ich kupowania czy zużywania zapasów. Gdy załoga przedsiębiorstwa ma z góry ustaloną określoną ilość godzin przy określonych minimalnych zarobkach, dyrektor terenowego przedsiębiorstwa nie ma swobody w ustalaniu tych warunków.

Ograniczenie decentralizacji idzie jednak dalej: w rzeczywistości bowiem naczelna dyrekcja przedsiębiorstwa traci w pewnym sensie władzę nad tymi kontrolowanymi aspektami działalności i nie może dlatego delegować władzy, której sama nie ma. Jednakże zarządzenia administracji państwowej nie są nigdy na tyle szczegółowe, aby odebrać całą władzę nad kontrolowaną działalnością zakreślają one tylko ogólne ramy. Wiele uprawnień można by decentralizować. Kierownicy jednakże często obawiają się powierzyć swoim podwładnym sprawy związane z interpretacją zarządzeń władz państwowych, szczególnie w tych przypadkach, gdy kary i publiczne zniesławienie za ich przekroczenie są poważne, a jednocześnie, gdy interpretacja postępowania w myśl litery prawa jest sprawą specjalistów. Dlatego też kierownik jest często zmuszony do scentralizowania tego odcinka uprawnień.

Leave a Reply