KONIECZNOŚĆ OKREŚLENIA WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ KONIECZNOŚĆ OKREŚLENIA WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

KONIECZNOŚĆ OKREŚLENIA WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ

Wzajemne powiązania i funkcje personelu kierowniczego powinny być zawsze jasno określane, co najmniej tak szczegółowo, jak opis zakresu obowiązków pracowników montażu czy mechaników jest to konieczne, jeśli organizacja ma działać jako instrument zarządzania,

W pewnym dużym, dobrze zarządzanym przedsiębiorstwie, gdzie zwrócono szczególną uwagę na organizowanie, opis prac kierowniczych nazwano „planem zarządzania” 3. Mimo trudności w określeniu wszystkich nieuchwytnych aspektów stanowiska kierowniczego — szczególnie stanowiska na wyższym szczeblu — konieczne jest opisanie powiązań wynikających ze stosowania w praktyce zasad organizacji.

Wyraźne określenie tych powiązań jest ważne nie tylko dla kierownika i tych osób, z którymi uzgadnia on swoje działanie, lecz i dla innych celów. Odgrywa ono mianowicie dużą rolę w planowaniu organizacji oraz w doskonaleniu kadry kierowniczej, określając w pewnym sensie kwalifikacje, jakich oczekuje się od pracownika na określonym stanowisku. Stanowi również punkt wyjścia dla porównań między poszczególnymi stanowiskami, a co za tym idzie — pozwala określić wynagrodzenie pracowników.

Największe jednak znaczenie ma opis pracy kierowników dla wyjaśniania i określania organizacji. Im dokładniej udaje się wytłumaczyć wzajemne powiązania, tym bardziej przejrzysty staje się system organizacyjny. Wykazując niejasności w uprawnieniach, utrudnienia w przepływie informacji, niewłaściwe wyodrębnienie szczebli i zasięgu uprawnień, można w porę zaradzić złu. Wreszcie opis taki stanowi wskaźnik dla porównania efektywności działania poszczególnych kierowników z określonymi normami.

Leave a Reply