Końcowy wymierny koszt Końcowy wymierny koszt - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Końcowy wymierny koszt

Różnica między kosztami usług własnych a zewnętrznych wynika jeszcze z częstotliwości ich występowania. Jest rzeczą zrozumiałą, że na przykład zatrudnienie doradcy prawnego, którego usługi potrzebne są przedsiębiorstwu tylko kilka razy w roku byłoby zbyt dużym obciążeniem. Podobnie w niektórych przedsiębiorstwach rzadko korzysta się ze środków transportowych. Zapotrzebowanie na usługi musi być tak duże, aby mogło pokryć całkowity czas pracy co najmniej jednej osoby na okres roku. Gdy ilość pracy wystarcza jedynie na okresowe zatrudnienie jednego pracownika, nie ma podstaw do zatrudnienia go na stałe. Argumentowanie, że takich pracowników można wykorzystać do innych prac jest błędne, gdyż angażowani specjaliści do świadczenia usług z zewnątrz, zawsze będą mieć wyższe kwalifikacje niż własny personek Stąd jakość usług własnych może być dużo gorsza.

Końcowy wymierny koszt uwzględnia obciążenia z tytułu usług. W przypadku własnej działalności usługowej jest to narzut. Jak wynika z poprzednich części tego rozdziału, kontrola rozrastania się działu usług własnych jest bardzo trudna, a zmniejszenie zakresu ich działalności stanowi poważny problem. Tego rodzaju kłopotów nie mają przedsiębiorstwa, które kupują usługi z zewnątrz. Rodzaj i zakres usług ustala wówczas kontrakt. W tym przypadku kosztu nie zalicza się do narzutów, do kosztów obrotowych, a więc można go wyeliminować, gdy zajdzie potrzeba lub też uregulować należność później, o ile wymaga tego interes przedsiębiorstwa. W okresach trudności finansowych dla przedsiębiorstwa korzystniejsze jest kupowanie usług niż utrzymywanie własnego działu usług.

Leave a Reply