KOMISJE KOMISJE - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

KOMISJE

Jednym z powszechnie stosowanych, a jednocześnie polemicznych systemów działania jest działanie komisyjne. Bez względu na to, czy występuje on pod nazwą komisji, rady, komitetu, komisji problemowej czy jeszcze pod innymi, zasadnicze cechy są w zasadzie te same. Komisję bowiem tworzy grupa osób, której — jako grupie — powierza się pewne sprawy do załatwienia. Jest to właśnie ta cecha charakterystyczna działania grupowego, różniąca je od innych metod zarządzania.

Niektóre komisje podejmują funkcje zarządzania — inne nie. Niektóre podejmują decyzje, inne rozważają problemy lecz nie mają uprawnień do decydowania. Niektóre mają uprawnienia do udzielania porad kierownikowi, który może je odrzucić, podczas gdy inne komisje mogą być utworzone jedynie w tym celu, aby im przekazano informacje, przy czym funkcja ich nie przewiduje omawiania poszczególnych spraw i podejmowania decyzji.

Ze względu na różnice uprawnień udzielanych komisjom istnieje wiele nieporozumień co do ich charakteru. Jeden z teoretyków zagadnień zarządzania określa komisje jako „wyodrębniony rodzaj organizacji sztabowej” nie mający cech charakterystycznych „linii” k Inny naukowiec nazywa komisję „grupą ludzi specjalnie dobranych dla dokonania stwierdza, że „komisja jest tak znanym i powszechnie stosowanym elementem organizacji, że niektórzy badacze uważają ją za podstawową formę w przedsiębiorstwie. Istnieją jednak dwie zasadnicze formy struktury: linia i sztab. Komisja jest wyraźnie typem organizacji sztabowej”. pewnej czynności administracyjnej”2 i wskazuje na fakt, że komisja może czasami spełniać rolę dyrektora lub kierownika. I rzeczywiście komisja może spełniać taką rolę w zależności od nadanych jej uprawnień. Jeśli w ramach uprawnień przewidziane jest podejmowanie decyzji mających wpływ na podlegające komisji działanie osób lub komórek, działanie komisji ma wówczas charakter kierowniczy. Jeśli komisja spełnia wobec swego zwierzchnika rolę doradczą, przypomina wówczas swym charakterem ‘komórkę sztabową. Komisja może jednak nie dać się zaszeregować do żadnego z tych typów, np. gdy jest powołana po prostu do zbierania informacji. Autorzy znają przypadki, gdy dyrektorzy przedsiębiorstw odmawiają uczestniczenia w doradczych komisjach do spraw kształcenia, socjalno-bytowych i organizacji związkowych, jeśli działalność tych komisji ogranicza się do przekazywania członkom uprzednio ustalonych planów, co do których decyzje zostały podjęte wcześniej i bez ich udziału.

Leave a Reply